Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniul Input Date >

Date generale

 

În date generale se introduc niste date, si hidrologice, indispensabile la input si la elaborare.

 

Date hidrologice

 

Descriere

Introduceti o scurtã descriere a bazinului de examinat.

 

Nume bazin

Introduceti numele bazinului.

 

Pozitia bazinului

Alegeti, între cele douã optiuni, dacã este vorba despre un bazin de cânpie sau de unul monta.

 

Portiune permeabilã bazin

Desemnati, în %, portiunea din suprafata bazinului constituitã din terenuri permeabile.

 

Pluviozitate

Indicati, in mm, înãltimea medie anualã a ploii. În general, pentru calculul înãltimilor ploilor anuale, se referã la datele calculate pentru zece ani consecutivi, calculând media înãltimilor medii anuale.

 

Temperatura medie anualã

Desemnati, în centigrade, temperatura medie anualã. Chiar si pentru parametrul perioadei minime de considerat este de zece ani.

 

Temperaturi min.-max. lunare

Introduceti, separate prin virgulã, media temperaturilor minime înregistrate în anul hidrologic mediu (zece ani) si media temperaturilor maxime, care se referã la aceeasi duratã.

 

Permeabilitate medie terenuri

Introduceti, în unitatea de mãsurã specificatã în fereastrã, permeabilitatea medie a terenurilor care constituie bazinul hidrologic (proiectia bazinului hidrologic de sub suprafata solului).

 

Permeabilitatea medie superficialã

Desemnati, în unitatea de mãsurã specificatã în fereastrã, permeabilitatea medie a terenurilor care constituie bazinul hidrologic, care izvorsc la suprafatã.

 

Ploaie criticã în 24 h

Desemnati, în mm, înãltimea ploii obtinutã din legile ploii pentru durata de 24 ore (înãltimea criticã a ploii, vezi Definitii).  

 

Optiuni de calcul

 

Timp de concentrare

Utilizatorul trebuie sã alegã un autor, dintre cei disponibili, pentru calculul concentrãrii (timp de concentrare, vezi Definitii).

 

Altitudinea medie a bazinului

Pentru evaluarea acestuei date, utilzatorul poate opta pentru douã tipologii de calcul, fie pentru determinarea prin intermediul curbei hipsografice (vezi Detinitii), fie prin media cotelor.

 

Debit de viiturã- Metode

Estimarea debitelor de viiturã (pentru fiecare timp de întoarcere desemnat) se realizeazã de cãtre program dupã Metodele Analiticã sau TCEV. În faza de input utilizatorul trebuie sã facã o alegere între douã optiuni, cu posibilitatea de a le schimba într-o fazã succesivã.

 

Timpi de întoarcere

În grilã se introduc timpii de întoarcere pentru care trebuie sã fie realizatã elaborarea. Fiecare timp de întoarcere poate fi dindividuat printr-o scurtã descriere si de o culoare care va fi utilizatã de cãtre program pentru deplasarea linia posibilei inundatii între sectiuni de-a lungul cursului de apã.

 

 

 


© 2020 GeoStru Software