Input date

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Input date

Date generale

În aceastã comandã se aflã datele indispensabile pentru începerea unui nou proiect, deci este esentialã pentru introducerea datelor cerute.

 

Input numeric

Comada vizualizeazã fereastra de introducere a cifrelor care desemneazã coordonatele baziunului si cursurile fluviale.

 

Importã imagine raster

Comanda pentru importul raster (vizualizarea cartigrafiei) pentru introducerea graficã a coordonatelor unui bazin si a retelei hidrografice conexe.

 

Calibreazã imaginie raster

Comandã care dã posibilitatea de aducere la scarã realã a imaginii introduse cu comanda precedentã.

 

Selecteazã

Comanda este indispensabilã pentru a conferi obiectului selectat proprietatea enabled, care dã posibilitatea de efectuare a modificãrilor dorite asupra punctelor bazinului, a cursurilor fluviale, etc.

 

Insereazã punct

Permite introducerea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.). Pentru conventiile de folosit vedeti input grafic.

 

Modificã punct

Permite modificarea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.).

 

Sterge punct

Permite eliminarea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.). Selectarea comenzii vizualizeazã cursorul care îsi schimbã forma în interiorul punctului de eliminat.

 

Decupeazã

Decupeazã elementul care defineste obicetul selectat, introducând un punct nou. Odatã selectatã comanda ajunge pozitionarea pe elementul de decupat si realizarea unui cilick cu mouse-ul.

 

Adaugã puncte cotate bazin

Selectarea acestei comenzi permite adãugarea de puncte în interiorul bazinului necesare pentru crearea unui DTM. Adãugarea mai multor puncte duce la realizarea unui model de teren mai detaliat. Pentru adãugarea unui punct nou este suficientã realizarea unui click în punctul dorit al bazinului.

 

Modificã puncte cotate

Dã posibitatea modificãrii unui punct cotat în interiorul bazinului. Selectarea comenzii vizualizeazã cursorul mouse-ului care îsi schimbã forma în interiorul punctului de modificat: este suficientã realizarea unui click în punct deplasându-l, cu mouse-ul apãsat, în noua pozitie.

 

Sterge puncte cotate

Dã posibilitatea eliminãrii unui punct cotat în interiorul bazinului. Selectarea comenzii vizualizeazã cursorul mouse-ului care îsi schimbã forma în interiorul punctului de eliminat; odatã identificat punctul este suficient un click al mouse-ului.

 

Sectiune transversalã

Cu aceastã comandã se dã posibilitatea introducerii sectiunilor de verificare. Pozitia si numãrul de sectiuni de verificat de-a lungul cursului de apã sunt determinate prin aceastã comandã. Începând de jos se realizeazã deplasarea sectiunilor înspre punctul cel mai înalt al cursului fluvial. Fiecare sectiune trebuie sã fie determinatã de la stânga cu un click al mouse-ului si tinând apãsat butonul si deplasându-l înspre dreapta pânã în puncul final al acesteia. Forma si dimensiunile sectiunii sunt asignate grafic sau numeric în fereastra de vizualizare a sectiunilor care se activeazã cu un dublu-click al mouse-ului pe zona corespondentã (vedeti si Input Numeric).

 

N.B.: sectiunile se introduc dupã crearea modelului digital al terenului, deci dupã introducerea bazinului si a cursurilor fluviale. Mai mult, în Date Generale  trebuie sã fie introdusi timpii de întoarcere.

 

Sterge sectiune transversalã

Comanda dã posibilitatea stergerii unei sectiuni transversale cu un click al mouse-ului pe sectiunea de sters.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software