Meniul instrumente

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul instrumente

 

Distanta  

Comandã care dã posibilitatea de mãsurare a distantei între douã puncte; pentru a mãsura, odatã selectatã comada, trebiue sã faceti un click cu mouse-ul (butonul stâng) în primul punct si sã vã deplasati, cu butonul apãsat, în cel de-al doilea punct, în care dati drumul mouse-ului. Distanta mãsuratã este vizualizatã pe bara de start (inferioarã zonei de lucru).

 

Introducere text

Dã posibilitatea de introducere a unui text în zona de lucru; selectarea comenzii prevede alegerea punctului de introducere a unei cãsute în care va fi introdus textul. Mãrimea acestei cãsute este aleasã de cãtre utilizator, dupã un click de introducere, prin simpla deplasare a mouse-ului si prin efectuarea unui click atunci când cãsuta a ajuns la dimensiunile dorite. Fereastra care se vizualizeazã dupã acest click dã posibilitatea de scriere a textului si de personalizare a acestuia prin alegerea culorilor si a unghiului de rotatie.

 

Modificarea unui text deja introdus

Alegeti comanda de selectare, efectuati un click în vecinãtatea textului de modificat pentru evidentierea cãsutei de text si sã apãsati butonul drept al mouse-ului în care apare meniul Proprietãti text. Efectuati modificãrile, pentru a deselecta textul ajunge sã efectuati un click în afara cãsutei de text.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software