Meniul Vizualizeazã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul Vizualizeazã

 

În acest meniu sunt prezente urmãtorele optiuni:

 

Redeseneazã

Efectueazã redesenarea taluzului eliminând eventualele erori. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Deplaseazã

Pentru efectuarea unei panorame interactive, apãsati butonul mouse-ului si deplasati imaginea desenului în noua pozitie. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom

Metoda cea mai rãspânditã pentru modificarea vizualizãrii - constã în utilizarea numeroaselor optiuni de zoom din program, care cresc si reduc dimensiunile imaginii vizualizate în zona de desen.

 

Zoom fereastrã

Prin intermediul acestei comenzi este posibil zoom-ul rapid în învecinarea unei arii specificând unghiurile care o definesc. Regiunea specificatã prin unghiurile selectionate este centratã într-o nouã vizualizare în cazul în care nu corespunde exact raportului de vizualizare al ferestrei de zoom. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom dinamic

Efectueazã un zoom interactiv printr-o extensie a desenului. În timpul fazei de zoom dinamic cursorul ia forma unei lupe de mãrire cu plus (+) si minus (-). Tinând apãsat butonul mouse-ului în punctul central al ferestrei si deplasându-vã vertical înspre partea superioarã a ferestrei, se aplicã un factor de zoom de 100%. În sens invers, tinând apãsat butonul mouse-ului în punctul central al ferestrei si deplasându-vã vertical înspre partea linferioarã a ferestrei, se aplicã un factor de zoom de îndepãrtare de 100%. La eliberarea mouse-ului, zoomul si întrerupe. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard

 

Zoom Precedent

Activeazã vizualizarea imediat precedentã celei actuale. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard

 

Zoom Tot

Vizualizeazã proiectul integral în interiorul zonei desenului.

 

Nota: Zoom-ul nu modificã dimensiunile absolute al desenului, doar dimensiunile în interiorul zonei desenului. Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard.

 

Zoom ±

Comanda se poate activa si din bara de instrumente Standard cu bara de instrumente Factor de zoom.

 

 

 


© 2020 GeoStru Software