Meniul modificã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul modificã

 

Meniul Modificã include în principal functiile gestiunii foii de lucru.

 

Anuleazã

Anuleazã ultima comandã executatã în introducerea datelor. Functia este activã pe mai multe nivele.

 

Refã

Revine la ultima modificare în introducerea datelor. Functia este activã pe mai multe nivele, atâtea ca si pentru comanda Refã.

 

Copiazã

Copiazã în notite desenul continut în zona de lucru curentã. Aceastã optiune este foarte utilã dacã se vrea alipirea bitmap-ului copiat în orice fisier (Word, Work, etc.) pentru integrarea în foaia de calculul a imaginilor diferitelor faze de calcul.

Comanda se poate activa si din bara de imstrumente Standard.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software