Meniul preferinte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

Meniul preferinte

 

În acest meniu se aflã comenzile pentru preferintele asupra graficelor si textului.

 

Optiuni rapoarte de text

Vizualizeazã foaia Optiuni rapoarte de text în care este posibilã alegerea datelor de input si rezultatele de calcul care trebuie sã fie incluse în raport:

 

Date generale

Dacã se selecteazã aceastã comandã, se vizualizeazã datele hidrologice ale bazinului introduse de cãtre utilizator în Date generale din meniul Input date.

 

Coeficientul de scurgere

Dacã se selecteazã, aduce datele introduse de cãtre utilizator în Coeficient de scurgere (eflux) din meniul Calcul necesare pentru determinarea coeficientului Kennessey.

 

Bilant hidrologic

Dacã esrte selectionat, introduce în raport datele pentru un bilantul hidrologic al bazinului introduse de cãtre utilizator prin comanda Bilant hidrologic bazin din meniul Calcul.

 

Prelucrare serie pluviometricã metoda lui Gumbel

Dacã se selecteazã se vizualizeazã datele introduse de cãtre utilizator în Legea ploii din meniul Calcul si rezultatele elaborãrii lor (parametri a si n).

 

Coordonate bazin

Dacã se selecteazã, insereazã coordonatele introduse de cãtre utilizator pentru definirea bazinului.

 

Coordonate curs principal

Dacã se selecteazã, insereazã coordonatele introduse de cãtre utilizator pentru definirea coordonatelor cursurilor fluviale principale.

 

Coordonate curs secundar

Dacã se selecteazã, insereazã coordonatele introduse de cãtre utilizator pentru definirea coordonatelor cursurilor secundare prezente.

 

Hidrologie si morfometrie

Dacã se selecteazã, insereazã prelucrãrile cu privire la caracteristicile morfometrice si hidrografice ale bazinului principal, cele pentru fiecare sub-bazin. În corespondentã cu fiecare sectiune definitã de cãtrte utilizator programul considerã automat prezenta unui sub-bazin de alimentare a sectiunii corespondente.

 

Debit maxim viiturã metode empirice

Dacã se selecteazã, aduce în raport rezultatul calculului debitului maxim al viiturii pentru fiecare timp de întoarcere cu metodele empirice.

 

Debit maxim viiturã metoda rationalã

Dacã se selecteazã, se restituie raportul de debit maxim viiturã cu metoda rationalã determinatã pentru fiecare sectiune si pentru fiecare timp de întoarcere.

 

Verificãri hidraulice sectiuni

Dacã se selecteazã restituie verificarea hidraulicã a fiecãrei sectiuni în conditii de scurgere uniformã si /sau permanentã.

 

Optiuni grafic

Vizualizeazã foaia Optiuni desen în care este posibilã alegerea culorilor de umplere si ale liniilor, deasemenea stilul de reprezentare a diverelor componente (curs principal, secundar, etc.).

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software