Introducera unui bazin în Hydrologic Risk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

Introducera unui bazin în Hydrologic Risk

 

Identificarea unui bazin si al recticulului hidrografic în interiorul programului se poate realiza în douã moduri: input numeric si input grafic.

 

Pentru activarea input-ului numeric este nevoie sã se selecteze comanda Input numeric din meniul Input date: în fereastra vizualizatã, în primul nivel este realizatã, pentru coordonatele (X, Y, Z), introducerea punctelor liniei de cumpãnã a apelor care defineste extensia bazinului, a punctelor sale interne si a cursului fluvial pricipal.

La al doilea nivel se introduc coordonatele cursurilor secundare (ramificatii confluente în cursul principal), în timp ce la cel de-al treilea nivel coordonatele sectiunii transversale, iar la cel de-al patrulea cele ale eventualelor sub-bazine (arii de alimentare ale cursurilor secundare).

 

Input-ul grafic, în schimb, dã posibilitatea introducerii datelor de la linia de cumpãnã a apelor, cu mouse-ul.

Acest tip de input dã posibilitatea utilizatorului de a pleca de la o bazã raster (scanare a unei cartografii) si importul acesteia în interoirul programului pentru a fi digitizatã.

 

În ambele cazuri, input grafic si numeric, programul converteste datele introduse într-un model digital al terenului (DEM -Digital Elevation Model) cu retea triunghiularã. Fiecare punct este conectat la un altul cu elemente triunghiulare conform criteriul lui Deluney.

Evident, recticulul constituit cu aceastã tehnicã depinde de dimensiunile triunghiurilor si, deci, de numãrul punctelor introduse de cãtre utilizator.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software