Input numeric

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

Input numeric

 

În meniul Input date selectati comanda Input numeric.

 

Pentru fiecare bazin introducerea datelor va avea loc pe mai multe nivele: la primul nivel se introduc punctele bazinului, coordonatele punctelor interne acestuia si acelea ale cursurilor principale.

 

Puncte Bazin

Pentru a introduce linia de dezvoltare care defineste zona bazinului trebuie sã se respecte conventia de introducere si numerotatie a punctelor în sensul acelor de ceasornic.

Selectarea comenzii va deschide o fereastrã cu un tabel în care se gãsesc :

 

N = numãrul de ordine al punctului;

X = abscisa punctului;

Y = ordonata punctului;

Z = cota punctului;

Nume = identificarea punctului.

 

Odatã confirmatã introducerea coordonatelor apãsând tasta OK se vizualizeazã deja ín zona de lucru linia de cumpãnã a apelor bazinului; în dreapta zonei de lucru sunt vizualizate coordonatele introduse, deci fiecare modificare a punctelor introduse poate fi realizatã în aceastã fazã.

 

Adãugarea de puncte cotate bazin

Utilizatorul introduce coordonatele X, Y, Z ale punctelor interne ale bazinului. Introducerea acestor puncte este necesarã la finalul creerii DEM-ului (Digital Elevation Model) si deci la determinrea proprietãtilor morfologice ale bazinului. (arii, înclinatii, etc.).

 

Puncte curs principal

Cursul principal reprezintã cursul de apã care are ca origine punctul de izvorâre si se terminã în sectiunea transversalã/de închidere a bazinului; toate ramificatiile care sunt confluente în acesta sunt considerate cursuri secundare. Punctele cursului principal sunt introduse începând cu punctul de izvorâre si terminând cu punctul de închidere al bazinului. Aceste puncte sunt necesare pentru determinarea DEM-ului si constituie o conditie a triangulatiei, deci este imposibilã continuarea prelucrãrii dacã acestea nu au fost introduse.

La cel de-al doilea nivel al input-ului numeric sunt determinate punctele cursurilor secundare care sunt confluente în cursul principal.

 

Puncte curs secundar

Numãrul de cursuri secundare de considerat este definit în aceastã fazã: programul considerã automat prezenta unui singur curs secundar, deci pentru adãugarea altora trebuie sã vã pozitionati pe Curs 1, sã dati click pe butonul drept al mouse-ului si sã selectati Curs secundar nou. Pentru a elimina un curs procedati ca mai sus si selecati comanda Sterge.

Punctele care definesc fiecare curs secudar sunt introduse în tabel (N, X, Y, Z, Nume) cu numãrul de ordine crescãtor si deci plecând din punctul de origine al cursului pânã în cel de confluentã.

La al treilea nivel al input-ului numeric se definesc sectiunile transversale.

 

Linie sectiune

Fiecare sectiune transversalã (pot fi prezente mai multe) trebuie sã fie definitã prin puncte (X, Y, Z) deci din stânga spre dreapta. Introducerea mai multor sectiuni trebuie realizatã de jos în sus. În functie de fiecare linie a sectiunii programul va realiza verificãrile hidraulice.

Hydrologic Risk va considera pentru fiecare sectiune transversalã un sub-bazin de alimentare a acesteia, ale cãrui coordonate (linia cumpenei apelor) sunt definite la nivelul succesiv.

Linia de sectiune trebuie sã fie trasatã cu mouse-ul (Input grafic) pe cursul fluvial cu un click al mouse-ului, din partea stângã, tinând apãsat butonul si deplasându-l spre dreapta. Eliberarea mouse-ului defineste mãrimea sectiunii si deschide fereastra de lucru în care se vizualizeazã sectiunea. În dreapta sectiunii se deschide fereastra de lucru în care se vizualizeazã datele sectiunii.

 

Tipologia: în aceastã foaie se prezintã formele predefinite pentru asignarea sectiunii (circularã, dreptunghiularã, trapezoidalã, parabolicã); pentru fiecare formã predefinitã se cer dimensiunile care definesc geometria exactã a sectiunii (ex.: diametrul, pentru forma circularã; baza si înãltimea pentru forma dreptunghiularã; etc.)

Date sectiune : datele introduse în foaia precedentã sunt vizualizate în aceasta cu posibilitatea, din partea utilizatorului, de a le modifica. Aici de specificã conturul umed al sectiunii prin indicarea punctelor sectiunii care au fost udate de apã. Butonul Genereazã sectiune vizualizeazã nivelul apei în aceasta si realizeazã primele calcule hidraulice:

 

1. Aria: aria sectiunii lichide în m².

2. Contur umed: perimetrul sectiunii umede constituit din peretii solizi ai bazinului (curenti liberi) în m.

3. Raza hidraulicã: raportul între aria sectiunii lichide si conturul umed în m.

4. Înãltimea apei sectiune: înãltimea sectiunii lichide în m.

 

Debite

Foaia debitelor vizualizeazã debitele de viiturã maximã calculate dupã metodele empirice si analitice, pentru timpii de întoarcere T asignati (Date generale); aceste rezultate se vizualizeazã în faza succesivã calculului (Meniul Calcul – Debit maxim de inundatie) dupã metodele empirice sau rationale. Utilizatorul poate verifica fiecare sectiune, pentru fiecare timp de întoarcere, asignând valorile personalizate.

 

La cel de-al patrulea nivel se definesc eventualele sub-bazine prezente în cel principal.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software