Conventii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

Conventii

 

Pentru asignarea corectã a input-ului, utilizatorul trebuie sã respecte anumite conventii:

 

Introducere bazin

Punctele care definesc bazinul (linia de cumpãnã a apelor) trebuie sã fie asignate secvential în sensul acelor de ceasornic.

 

Introducerea retelei hidrografice

Reteaua hidrograficã este asignatã prin definirea unui curs fluvial principal si a celor afluente.

 

Introducere curs

Fiecare curs fluvial este introdus din partea superioarã spre partea inferioarã (închiderea bazinului); acelasi criteriu se aplicã si pentru cursurile afluente: de la punctul cotei celei mai înalte spre cea mai joasã.

       

Introducere sectiuni

Sectiunile de verificare se introduc secvential, începând cu sectiunea de închidere a bazinului si pânã la cota cea mai înaltã. Pentru fiecare sectiune introdusã programul asigneazã o portiune de bazinu (sub-bazin) de alimentare a sectiunii. Aceastã portiune poate fi modificatã de utilizator dupã introducerea tuturor sectiunilor, selectând panoul de Coordonate în partea dreaptã a foii de lucru. În aceastã fazã, alegând  sectiunea de închidere a sub-bazinului de modificat si deblocând optiunea Generarea automatã a sectiunii transversale a baziunului este posibilã, selectând comanda Modificã punct din meniul Input Date, modificarea cu ajutorul mouse-ului a pozitiei punctelor sau introducerea noilor coordonate în partea superioarã a panoului.

 

N.B.: Faza de modificare va fi realizatã înainte de calcul.

 

Forma sectiunii

Pentru definirea sectiunii este suficient sã se realizeaze un click pe linia în plan dupã ce a fost activatã comanda sectiune. Astfel va fi deschisã o nouã zonã de lucru în care, în partea dreaptã, este prezent un panou care dã posibilitatea de definire a tuturor proprietãtilor acesteia (forma, rugozitate, etc.).

 

Asignarea timpilor de întoarcere

Trebuie asignati timpii de întoarcere de examinat de fiecare datã când se creazã un nou fisier. Asignarea se realizeazã în meniul Input date - Date generale.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software