Proprietãtile morfologice ale bazinului

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input > Introducere date >

Proprietãtile morfologice ale bazinului

 

Determinarea morfologiei unui bazin este o operatie necesarã pentru corecta interpretare a cinematismului apei în reteaua hidrograficã, deci trebuie sã avem informatii asupra proprietãtilor liniare (lungimea cursurilor fluviale, numãrul de ramificatii, etc.), asupra ariei, care tin de distributia ariilor de alimentare a retelei, si de ridicare ce servesc la caracterizarea bazinului din punct de vedere al altitudinilor. În particular, între proprietãtile relefului, sunt importante altitudinea bazinului (medie, minimã si maximã), diferentele de nivel si înclinatia albiei.

Delimitarea baziunului hidrografic trebuie sã fie realizatã pe cartografia oficialã. Pentru aceasta trebuie identificate linia bazinului care delimiteazã suparafata acestuia si niste puncte semnificative printre care: punctul cotei maxime de vârf, punctele de sa si cel de ecluzã, care coincide cu cota sectiunii transversale.

Definirea retelei fluviale trebiue sã urmeze un criteriu de ierarhie care dã posibilitatea de a ordona bratele retelei. În general, se atribuie ordinul 1 canalelor primei forme care încep de la punctele de izvorâre; douã elemente de ordinul 1, în confluentã, definesc un brat de ordinul 2. Douã de ordinul 2, confluente, genereazã un brat de ordinul 3, si asa mai departe.

Fiecare segment de ordin k este alimentat de o arie a cãrei formã planimetricã conditioneazã fenomenele hidrologice care se verificã în aceasta.

Pentru a completa informatiile asupra bazinului, trebuie sã cunoastem relatia între informatiile areale si proprietãtile reliefului (altitudine medie, înclinatie medie, curs fluvial, etc.)

Altitudinea medie se determinã subdivizând aria A a baziunului în sub-arii Ai delimitate de curbe de nivel, la care se asigneazã o altitudine medie hi datã de media cotelor curbelor de nivel delimitante. Altitudinea medie a baziunului este datã de media ponderatã a altitudinilor medii hi cu pondere egalã cu ariile partiale Ai:

 

Înãltimea medie Hm, spre deosebire de altitudinea medie hm care se referã la nivelul mãrii, se referã la cota sectiunii transversale si se defineste ca:

 

 

cu hmin cota sectiunii transversale.

 

Constructia curbei hipsografice dã posibilitatea de a obtine informatii asupra distributiei ariilor pe diverse fâsii de altitudine. Aceasta se obtine diagramând pe ordonatã înãltimile medii hi [m s.l.m.] si pe abscisã aria Ai [Km²] de deasupra înãltimii hi. Cotei maxime, deci, îi va corespunde o suprafatã nulã, în timp ce cotei minime aria întregului bazin. Aria corespondentã curbei hipsografice reprezintã volumul reliefului, în timp ce raportul între aceasta si suprafata bazinului restituie altitudinea medie hm.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software