Input grafic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

Input grafic

 

Introducerea punctelor care definesc bazinul si reteaua sa fluvialã poate fi realizatã grafic cu mouse-ul.

Programul, prin conventie, dã posibilitatea introducerii datelor pe nivele de detaliu crescãtoare, sau ca prim pas se introduc punctele care determinã conturul bazinului, deci cele ale punctelor interne acestuia si apoi acelea ale cursului fluvial principal.

 

Puncte bazin

Pentru introducerea liniei cumpenei apelor, alegeti comanda Selecteazã Puncte bazin din Input date: astfel programul permite utilizatorului, selectând comanda Introducere puncte, sã introducã punctele cu un click al mouse-ului în zona de lucru; acestea vor fi introduse în sensul acelor de ceasornic pânã la închiderea comletã a liniei cumpenei apelor. Odatã introduse punctele, în partea dreaptã a  ecranului vor fi vizualizate coordonatele introduse care pot fi modificate. Comanda Introducere puncte se regãseste si din bara de instrumente.

 

Modificã punct

Comanda permite modificarea graficã a pozitiei unui punct, pozitionându-vã pe el, tinând apãsat butonul stâng al mouse-ului ducându-l în noua pozitie. Când cursorul mouse-ului identificã punctul ales de cãtre utilizator se evidentiazã si în tabelul de puncte vizualizate în zona dreaptã a ecranului. Comanda Modificã punct se poate selecta si din bara de instrumente.

 

Sterge punct

Dã posibilitatea de a sterge un punct. Pozitionati-vã pe punctul de sters dupã selectarea comenzii si realizarea unui click. Iesirea din comandã se realizeazã cu butonul drept al mouse-ului. Comanda Sterge punct se poate selecta si din bara de instrumente.

 

Decupeazã

Comanda se foloseste atunci câd se doreste introducerea ulterioarã a unui punct între douã puncte deja introduse.

 

Adaugã puncte cotate bazin

Pentru a introduce grafic punctele interne al bazinului este suficient sã selectati comanda si sã faceti un click pe zona de lucru definitã prin linia cumpenelor apei. Pentru fiecare punct de detaliu introdus se revizuieste automat tabelul coordonatelor vizualizat în partea dreaptã a ecranului.

 

Sterge punct cotat

Sterge un punct în interiorul bazinului.

 

Sctiune transversalã

Pozitia si numãrul de sectiuni de verificat de-a lungul cursului de apã se definesc prin aceastã comandã din Input Numeric. Începând din partea de jos se continuã cu deplasarea sectiunilor pânä în punctul cursului fluvial (de izvor). Fiecare sectiune trebuie sã fie definitã începând din stânga cu un click al mouse-ului si, tinând-ul apãsat deplasati-vã înspre dreapta pânã în punctul final al acesteia. Forma si dimensiunile sectiunii se pot asigna grafic sau numeric în fereastra de vizualizare a sectiunilor care se activeazã cu un dublu-click al mouse-ului pe sectiunea corespondentã (vezi si Input Numeric).

 

Sterge sectiune transversalã

Aceastã comandã dã posibilitatea stergerii unei sectiuni transversale cu un click al mouse-ului pe sectiunea de sters.  

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software