Importã imagine raster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

Importã imagine raster

 

În meniul Input date selectati comanda Importã imagine raster.

Input-ul bazinului si a retelei hidrologice conectat acestuia se poate realiza grafic prin importarea unui model raster obtinut prin scanarea unei cartografii.

La selectarea comenzii apare fereastra de proprietãti ale imaginilor de importat si alegerea parcursului de unde sã se importe fisierul. Aceasta, bineînteles, trebuie sã fie un fisier de imagini cu extensia  BMP sau JPG (în general formatul din urmã este preferat): în fereastra de previzualizare se vizualizeazã fisierul selectat.

 

Parametrii de calibrare

Parametrii de calibrare dau posibilitatea de a aduce imaginea la scara realã la finalul introducerii digitale a coordonatelor.

 

Distanta mãsuratã

Introduceti distanta mãsuratã video între douã puncte ale imaginii importate. Programul va începe definirea distantei fãcând-o egalã cu 1, deci dupã import, utilizatorul va trebui sã mãsoare distanta dintre douã puncte si sã introducã valoarea în parametrii de calibrare.

 

Distanta realã

Introduceti distanta realã în metri între punctele specificate anterior (distanta mãsuratã). Cunoasterea distantei mãsurate video si a celei reale, împreunã cu dimensiunile imaginii, dã posibilitatea programului de a defini raportul de scarã între pixeli si puncte.

 

Vârful inferior stâng (X)

Abscisa vârfului inferior stâng al imaginii, în functie de un sistem de referintã local la alegerea utilizatorului.

 

Vârful interior drept (Y)

Abscisa vârfului inferior drept al imaginii, în functie de un sistem de referintã local la alegerea utilizatorului.

 

Lãrgime originalã

Introduceti lârgimea, în scarã realã, a scanãrii.

 

Înãltimea originalã

Introduceti înãltimea, în scarã realã, a scanãrii.

 

Lãrgimea calculatã

Programul vizualizeazã, în functie de distantele introduse (mãsurate si reale) si dimensiunile ariei, lãrgimea calculatã a imaginii.

 

Înãltimea calculatã

Programul vizualizeazã, în functie de distantele introduse (mãsurate si reale) si dimensiunile ariei, înãltimea calculatã a imaginii.

 

Calibrarea imaginii

Pentru aducerea modelului raster la un model la scarã realã, în general, trebuie sã se repete calibrarea mai mult de o datã si în diverse directii.

Pentru aceastã operatie trebuie selectatã imaginea cu ajutorul comenzii de Selectie si apãsati butonul drept al mouse-ului: cu aceastã secventã se vizualizeazã fereastra proprietãtilor imaginii.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software