Analizã Hidrograficã si Morfometricã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

Analizã Hidrograficã si Morfometricã

 

Pentru fiecare bazin definit prin INPUT GRAFIC sau NUMERIC, programul realizeazã, dupã efectuarea triungulatiei, o serie de calcule care caracterizeazã bazinul din punct de vedere morfologic, aflând proprietãtile reliefului (aria, perimetrul, altitudinea medie, înclinatia medie) si liniare (lungimea cursului fluvial, înclinatia medie, etc.)

 

Bazin

 

Parcurgând lista bazinelor definite pentru fiecare sectiune transversalã, se vizualizeazã urmãtoarele proprietãti:

 

Suprafata

Restituie suprafata bazinului în Km²; bazinul este definit de linia de cumpãnã a apelor si de linia corespondentã sectiunii transversale prelungitã în mod ideal, în ambele pãrti, pânã la intersectia cu linia de cumpãnã a apelor.

 

Coordonate baricentru

Restituie coordonatele X si Y ale baricentrului bazinului în functie de sistemul de axe carteziene vizualizat.

 

Perimetrul

Perimetrul bazinului în Km.

 

Altitudine (Max, Med, Min)

Vizualizeazã altitudinea maximã, medie si minimã a bazinului. Altitudinea medie poate fi calculatã cu media ponderatã a cotelor sau prin curba hipsograficã, la alegerea utilizatorului în Date Generale din meniul Input date.

 

Lãtimea maximã

Lãtimea bazinului în corespondentã cu amplitudinea planimetricã.

 

Înclinatia medie

Înclinatia medie calculatã a bazinului.

 

Factor de formã

 

Densitate drenaj

 

Maxim ordine

 

Cursuri fluviale

 

În corespondentã cu bazinul vizualizat se vizualizeazã calculele relative proprietãtilor liniare ale acestuia:

 

Lungime curs principal

Lungimea culsului fluvial a bazinului sau aceea care îsi are originea în punctul de izvorâre al baziunului si se terminã în punctul sectiunii transversale.

 

Cotã sectiune transversalã

Vizualizeazã cota fundului albiei a sectiunii transversale.

 

Înclinatie medie curs principal

Înclinatia medie a cursului fluvial calculatã cu media înclinatiilor fiecãrui segment.

 

Timp de concentrare

 

Vizualizeazã timpul de concentrare al bazinului calculat în functie de una din metodele alese de cãtre utilizator în Date Generale din meniul Input Date.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software