Coeficient de scurgere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

Coeficient de scurgere

 

Dupã cum se stie, nu tot volumul de apã care se scurge într-un bazin contribuie la formarea debitelor într-un râu sau torent. Numai partea care nu este absorbitã de teren determinã volumul debitului de intrare: binenteles, aceastã cantitate de apã depinde de factorii interni ai morfologiei bazinului, permeabilitatea acestuia, covorul vegetal, etc.

 

Existã diverse metode care duc la determinarea coeficientului de scurgere, sau raportul între cantitatea debitului de intrare si scurgerea, cu referire la o determinatã sectiune transversalã.

Programul Hydrologic Risk utilizeazã metoda lui Kennessey, aplicabilã mai ales bazinelor mici, pentru determinarea acestui parametru.

Valoarea sa este determinatã de suma a trei indici legati: acvilinitatea medie a bazinului (Ca ), cuvertura vegetalã (Cv ) si permeabilitatea medie a acestuia (Cp).

 

În general, o mai mare acvilinitate medie contribuie la cresterea scurgerii, în defavoarea infiltratiei în teren si a evapotranspiratiei.

Prezenta, în schimb, a unei cuverturi vegetale dense încetineste scurgerea superficialã în favoarea infiltratiei. La aceasta se adaugã apa dispersatã prin transpiratia plantelor.

 

O mai mare permeabilitate creste în mod evident cantitatea de apã care se infiltreazã în teren, reducând deci scurgerea superficialã.

Celor trei factori de mai sus trebuie sã le adãugãm climatul zonei de examinat: de fapt, coeficientul de scurgere este influentat foarte mult de distributia evenimentelor meteorologice într-un an, mai ales de valorile precipitatiilor si ale temperaturii. În general, precipitatiile maxime asociate cu temperaturi crescute aduc o mai mare evapotranspiratie cu diminuarea scurgerii superficiale; altfel, precipitatii maxime asociate cu temperaturi scãzute contribuie la o scurgere mai importantã.

 

Pentru a tine cont de factorul climatic trebuie definit un indice de ariditate Ia:

 

 

unde:

 

P = debit de intrare mediu lunar;

T = temperatura medie anualã;

p = debit de intrare al lunii celei mai aride;

t = temperatura lunii celei mai aride.

 

Cu metoda lui  Kennessey se identificã trei intervale ale valorii coeficientului Ia relativ fiecãrui factor (Ca, Cv, Cp):

 

 

   

Indice de ariditate Ia

Ia< 25

25Ia 40

Ia> 40

Permeabilitate (Cp)

Coeficienti

Foarte scãzutã

0.21

0.26

0.30

Scãzutã

0.17

0.21

0.25

Medie

0.12

0.16

0.20

Bunã

0.06

0.08

0.10

Ridicatã

0.03

0.04

0.05

Acvilinitate (Ca)

Coeficienti

> 35%

0.22

0.26

0.30

35% - 10%

0.12

0.16

0.20

10% - 3.5%

0.01

0.03

0.05

< 3.5%

0.00

0.01

0.03

Vegetatie (Cv)

 

Coeficienti

 

Rocã fãrã vegetatie

0.26

0.28

0.30

Pãsune

0.17

0.21

0.25

Teren cultivat

0.07

0.11

0.15

Pãdure

0.03

0.04

0.05

 

 

În functie de indicele de ariditate din zonã se calculeazã contributia fiecãrui factor (acvilinitate, permeabilitate si vegetatie) calculând distributia lor pe zona internã a bazinului. Sau pentru fiecare portiune a ariei bazinului (procent din aria bazinului) se multiplicã coeficientul care se referã la fiecare factor al zonei (în procente): fiecare factor va fi rezultat din suma coeficientilor cum a fost specificat mai sus.

Coeficientul de scurgere medie anualã va fi obtinut din suma coeficientilor de scurgere partiali Ca, Cv, Cp.

În continuare se prezintã exemplul de calcul pentru coeficientul de scurgere partial legat de permeabilitatea Cp:

 

Zona bazinului  = 25 Km² cu indice de ariditate < 25

 

Distribuiti dupã cum urmeazã:

 

5 Km² sunt constituiti din teren cu permeabilitate mare (20% din suprafata totalã);

10 Km² sunt constituiti din teren cu permeabilite medie (40% din suprafata totalã);

10 Km² sunt constituiti din terenuri cu permeabilitate scãzutã (40% din suprafata totalã).

 

Calculul coeficientului de scurgere Cp:

0.03 (coeficientul pentru permeabilitate ridicatã) × 0.20 = 0.0060

0.12 (coeficientul pentru permeabilitate medie) × 0.40 = 0.0480

0.21 (coeficientul pentru permeabilitate scãzutã) × 0.40 = 0.0840

 

Cp = 0.0060 + 0.0480 + 0.0840 = 0.570

 

Procedeul analog trebuie sã fie urmat de determinarea celorlalti doi coeficienti de scurgere Ca si Cv.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software