Bilant Hidrologic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

Bilant Hidrologic

 

Bilantul hidrologic al unui bazin reprezintã egalarea apelor de scurgere cu cele ale debitului de intrare.

Este cunoscut faptul cã apa parcurge un ciclu închis care cuprinde faza de evaporare, precipitatii (ploaie, zãpadã, etc.) infiltratie în teren (în parte) si scurgerea spre mare, de unde ciclul se repetã.

Expresia genericã a bilantului hidrologic este reprezentatã în forma :

 

 

P = EV + R + I

 

unde:

 

P = precipitatii;

EV = evapotranspiratie;

R = scurgerea;

I = infiltrarea.

 

 

Date generale

 

Pozitionare bazin

Alegeti între cele douã optiuni de bazin montan sau bazin la nivelul solului/plan;

 

Aria bazinului

Programul calculeazã suprafata bazinului automat, dupã input-ul acestuia, totusi dã posibilitatea de a introduce o valoare diferitã de cea calculatã.

 

Pluviozitatea anualã

Aceastã datã este cititã de cãtre program în fereastra Date generale în meniul Input date.

 

Temperatura medie anualã

Aceastã datã este cititã de cãtre program în fereastra Date generale din meniul Input date.

 

Calculul Evapotranspiratiei Reale

Hydrologic Risk realizeazã calculul ETR-ului, dupã formula lui Keller sau a lui Turc, ca înãltime a apei în mm.

 

Debitele de intrare

Precipitatii meteoritice

Introduceti procentul debitelor (volumul de apã în m³) datoratã precipitatiilor.

 

Aporturi de la bazinele adiacente

Cuantificã în % aporturile hidrologice care provin de la alte bazine.

 

Ape reziduale

Introduceti volumul de apã (ca procent din debitele de intrare totale) care derivã de la consumatorii civili, industriali, etc.

 

Infiltratii superficiale secundare

 

Aporturi de la pânze de apã adiacente

 

Scurgeri

 

Evapotranspiratie realã ETR

 

Prelevare din puturi

 

Scurgere înspre alte bazine

 

Surse de izvorâre prezente

 

Scurgerea în suprafatã

 

Scurgere înspre pânze de apã adiacente

 

Variatia înmagazinãrii rezervelor hidrologice

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software