Legea ploii sau curba de posibilitate pluviometricã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

Legea ploii sau curba de posibilitate pluviometricã

 

În zona bazinului de interes, Serviciul Hidrografic si alte entitãti propuse, calculeazã datele debitelor de intrare meteorice prin statiile de mãsurãtori din teren. Aceste masurãtori sunt prezentate în analele ideologice.

Elaborarea datelor culese dã posibilitatea determinãrii legii ploii pentru un timp de întoarcere considerat, sau se gãseste relatia între înãltimea ploii h si timpul t (durata). În general, pânã când o elaborare sã fie previzibilã trebuie sã fie disponibile datele care se referã la o perioadã mai lungã (mãcar 20 – 30 ani).

Toate legile ploii au o formã de acest tip:

 

 

unde a si n sunt constante care variazã în functie de timpul de întoarcere si sunt determinte de la caz la caz.

 

Distributia lui Gumbel

 

Elaborarea statistico - probabilisticã cea mai cunoscutã a datelor pluviometrice este în mod sigur aceea a lui Gumbel, cu care se exprimã probabilitatea nedepãsirii valorii lui h pentru o duratã prefixatã. Aceasta este reprodusã în formula de mai jos:

 

 

unde, pentru o datã prefixatã:

 

P(h) = probabilitatea de nedepãsire a valorii h; complementarea cu 1 a lui P (1-P) reprezintã probabilitatea de depãsire.

 

k1 si k2 = parametrii de distributie.

 

Pentru calculul parametrilor k1 si k2 se aplicã metoda momentelor si se obtin urmãtoarele valori:

 

k1 = 1.283/s

k2 = M – 0.450·s

 

 

unde M este media evenimentelor iar s este deviatia standard medie.

Timpul de întoarcere Tr reprezintã inversul probabilitãtii de depãsire (1-P), acesta se poate exprima ca:

 

Tr= 1/(1-P)

 

Deci posibilitatea în functie de timpul de întoarcere are urmãtoarea expresie:

 

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software