Bulbi tensiuni

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Bulbi tensiuni

Pană de rupere

Vizualizare în aria de lucru a zonelor de rupere activă, pasivă şi de tranziţie.

 

Bulbi tensiuni

Vizualizează în cadrul foii de lucru bulbii de tensiune, sau evoluţia în funcţie de adâncime a raportului q/q0, unde q reprezintă presiunea indusă de sarcina aplicată q0 pe planul de fundare. Creşterea tensiunii sub fundaţie poate fi calculată cu metoda lui Boussinesq sau cu aceea a lui Westergaard.

 

Database terreni        Constructie bulb tensiuni

 

Mesh

Vizualizează pe foaia de lucru reţeaua de centri triunghiulari pentru construirea evoluţiei stării de tensiune sub nivelul fundaţiei.

 

Hartă culori tensiuni

Vizualizează bulbii tensiunilor sub formă de suprafeţe colorate.

 

 

 

 


© GeoStru