Gestiune legende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Gestiune legende

Permite personalizarea legendei stratelor (parametrii de inclus, poziţie).

 

 


©  GeoStru