Gestiune încercări

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Gestiune încercări

Programul este interfaţat cu aplicaţiile Dynamic Probing, Static Probing, Stratigrapher, MP etc. produse de GeoStru Software, respectiv, prelucrarea de încercări penetrometrice şi de coloane stratigrafice; pentru a importa o stratigrafie construită cu aceste programe selectaţi comanda din bara de instrumente sau din meniul Input Grafic. Poziţionaţi-vă pe stratigrafia de sub fundaţie şi daţi click; va fi deschisă o fereastră pentru alegerea fişierului de importat.

 

LightSunt importate şi caracteristicile geotehnice în sistemul de unităţi de măsură curent.

 

 

 

 


© GeoStru