Input Grafic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Input Grafic

Introducere strat

Pentru introducerea unui strat selectaţi comanda Introducere strat din meniul Input Grafic, poziţionati-vă cu mouse-ul pe stratigrafa de sub fundaţie şi daţi click, astfel se va vizualiza fereastra de dialog în care se propune cota corespondentă click-ului efectuat.

 

Modificare grosime strat

Pentru a modifica grafic grosimea unui strat selectaţi comanda Modifică grosime din meniul Input Grafic, poziţionaţi cursorul pe stratigrafie şi daţi click; va fi vizualizată fereastra de dialog în care se poate introduce noua grosime a stratului.

 

Asignare teren

Pentru asignarea grafică a parametrilor geotenici ai unui strat selectaţi comanda Asignare tip teren din meniul Input Grafic, poziționați-vă cu cursorul pe strat şi, după ce daţi click cu mouse-ul, alegeţi o litologie dintre cele prezente în baza de date propusă şi apoi închideţi fereastra de dialog.

 

LightTerenurile prezente în această listă fac parte din database terenuri.

 

Eliminare strat

Pentru ştergerea grafică a unui strat selectaţi comanda Elimină strat din meniul Input Grafic, poziţionati-vă cu cursorul pe stratul de eliminat şi daţi click cu mouse-ul.

 

 

 


©  GeoStru