Calculul capacității portante în regim seismic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Calculul capacității portante în regim seismic

 

Presiunea critică în regim seismic se calculează conform GP014-1997, cu relația:

 

 

pcr – presiunea critică în regim static calculată conform NP112-2014

ζ – coeficient de reducere, calculate cu relația:

 

 

η – factor de mobilizare ai rezistenței la forfecare în momentul seismului și în stare inițială.

 

clip0037

Figura 1: Cercurile lui Mohr pentru pământ necoeziv

 

Factorii de mobilizare ai rezistenței la forfecare se determină funcție de natura terenului cu relațiile:

a.În terenuri necoezive:

 

 

 

b.În terenuri coezive:

 

 

Starea inițială de tensiuni în terenulliber se calculează la adâncimea B/4 de la talpa fundației cu relațiile:

 

 

Pentru starea inițială de tensiuni (σ1,σ3) se aplică solicitarea seismică considerată prin deviatorul fig 1.:

 

 

În care:

 

 

Valoarea efortului tangential indus în teren de acțiunea seismică se calculează cu relația (Seed, 1979):

 

 

În care:

ε=1 pentru fundații izolate și ε = 0.85 pentru radiere

rd =1-0.015z – coeficient de adâncime

amax  - accelerația maximă la suprafața terenului

 

 

 

 

 


© GeoStru