Capacitatea portantă fundații rocă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Capacitatea portantă fundații rocă

 

Pentru aflarea capacității portante admisibilă a rocilor trebuie să se ia în considerare anumiți parametri semnificativi printre care caracteristicile geotehnice, tipul de roca și calitatea acesteia masurată cu RQD. În capacitatea portanță a rocilor se folosesc în mod normal factori de siguranță ridicați și care au legătură cu coeficientul RQD: de exemplu, pentru o roca cu RQD egal cu maxim 0.75 factorul de siguranță variază între 6 și 10. Pentru determinarea capacității portante a unei roci se pot folosi formulele lui Terzaghi, utilizând ungiul de frecare și coeziunea rocii, sau cele propuse Stagg și Zienkiewicz (1968) în care coeficienții formulei capacității portante sunt:

 

 

 

Cu acești coeficienți se folosesc factorii de formă din formulă lui Terzaghi.

Capacitatea portantă ultima calculată și fuziunea coeficientului RQD după expresia:

 

 

În cazul în care carotajul din rocă nu furnizează bucăți intacte (RQD tinde spre 0), roca este tratată că un teren estimând parametrii c și φ.

 

 

© GeoStru