Tasări diferențiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Tasări diferențiale

În această fereastră se pot calcula tasările diferenţiale desemnând “Suprafeţele stratigrafice” şi “Suprafeţele de încărcare”.

 

Fiecărei suprafeţe stratigrafice i se poate asocia propria stratigrafie ale cărei caracteristici sunt desemnate în meniul “Stratigrafie teren” al meniului principal.

 

În secţiunea “Suprafeţe” a meniului din partea dreaptă se crează "Suprafeţele stratigrafice".

Pentru fiecare dintre acestea se signează o “Descriere”, poziţia în plan prin intermediul coordonatelor “x”, “y” şi “z”, baza “B” şi lungimea “L”, o “Culoare” şi stratigrafia proprie.

 

Pentru "Suprafeţele de încărcare" se asignează “Discretizarea”, poziţia, baza “B”, lungimea “L”, înălţimea “H” şi tipul “T”, “Culoarea” şi “Sarcina”.

Opţiunea “T” permite specificarea utilizării unei sarcini cilindrice asingnând caracterul “c” sau constanta “1”.

 

N.B.: Pentru introducerea corectă a datelor este necesară folosirea “;” ca şi separator în interiorul căsuţei de inserare după standardul sugerat în antetul tabelului.

 

În secţiunea "Setări" din meniul lateral este posibilă asignarea parametrilor de utilizat pentru analiza şi sinteza datelor.

Se poate interveni asupra pasului de construcţie al mesh-ului, atât de-a lungul abscisei x cât şi de-a lungul ordonatei y, asupra densităţii curbelor de izotasare, asupra dimensiunii textelor.

 

Este posibilă, de asemenea,  vizualizarea valorii de tasare şi curbelor de izotasare. Factorul de scară al texturilor şi al tasărilor permite ameliorarea vizualizării rezultatelor.

 

În secţiunea "Analiză" a meniului lateral sunt generate rezultatele care sunt reproduse în grafic împreună cu mesh-ul utilizat. Trecând cu mouse-ul peste desen este afişată valoarea tasării terenului corespunzătoare punctului indicat de mouse.

O dată terminată analiza este posibilă crearea unei secţiuni corespunzătoare liniei întrerupte roşii care poate fi adaptată propriilor exigenţe folosind mouse-ul sau setând valorile textuale în meniu.

 

Opţiunea "Vizualizare tabel" permite vizualizarea valorilor de tasare corespunzătoare disţantelor pentru secţiunea calculată.

Secţiunea, împreună cu tabelul, poate fi trasă cu mouse-ul în desen.

 

Din meniul din partea superioată este posibilă vizualizarea 3D a lucrării utilizând comanda "Rendering" .

Comanda "Roteşte" permite rotirea desenului în spaţiu în timp ce comanda "3D Wire" permite vizualizarea marginilor proiectului, a tasărilor şi a mesh-ului în 3D.

Opţiunea 2D revine la vizualizarea în plan.

 

Importarea fişierelor externe

Pentru efectuarea analizei tasărilor diferenţiale pentru fişiere importate din alte programe este suficient să pregătiţi un fişier precum cel din figura de mai jos:

 

 

importazione_dati

 

 

Fişierul creat trebuie salvat în format TXT sau CSV, cu valorile separate de tab. Un exemplu de fişier de importat puteţi găsi în fisierul Import al programului în format XLS sau TXT.

 

lightPentru a importa fişierul click dreapta pe tabelul de date.

 

Importă  DXF        

Fisierul dxf trebuie să fie constituit din dreptunghiuri desenate pe următoarele layere: LAY1 pentru ariile de sarcină LAY2 arie de sarcină.

 

 

 


©  GeoStru