Verificarea lichefierii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Verificarea lichefierii

Pentru fiecare strat se vizualizează verificarea la lichefiere cu metoda propusă de CNR şi sugeratã de GNDT. Verificarea este realizată numai în prezenţa unei acceleraţii seismice şi a terenurilor necoezive sub pânza freatică. Metoda C.N.R. - GNDT - Din Seed şi Idriss.

 

Vezi Stratigrafie teren.

 

Pentru detalii teoretice asupra acestui argument consultati sectiunea Teorie

 

 

 


©GeoStru