Coeficientul de contracţie transversală (Poisson)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Coeficientul de contracţie transversală (Poisson)

În lipsa unor valori obținute experimental, se pot adopta valorile indicate în tabel:

 

Denumirea pământurilor

νs

Bolovănişuri şi pietrişuri

0,27

Nisipuri (inclusiv nisipuri prăfoase şi nisipuri argiloase)

0,30

Praf, praf argilos, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă

0,35

Argilă, argilă grasă

0,42

 

 

 

 

 


© GeoStru