Parametrii geotehnici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Parametrii geotehnici

 

Parametrii geotehnici reprezintă proprietăţile maselor de pământ şi de rocă.

Parametrii geotehnici sunt definiţi în SR EN 1997-1, Secţiunea 3.

Determinarea valorilor parametrilor geotehnici se face în conformitate cu SR EN 1997-2 şi Anexa naţională.

Determinarea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici se face conform normativului NP 122.

 

Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici se determină cu relaţia [2.2 din SR EN 1997-1]:

Xd = Xk / γM

(I.4)

Unde:

 

 

Xd

valoarea de calcul a parametrului geotehnic

 

Xk

valoarea caracteristică a parametrului geotehnic

 

γM

coeficient parţial pentru situaţii permanente sau tranzitorii, definit în Anexa B.

 

 

Atunci când valorile de calcul ale parametrilor geotehnici sunt evaluate direct, este indicat ca valorile coeficienţilor parţiali din Anexa B a prezentului normativ să fie utilizate ca valori de referinţă pentru definirea nivelului de siguranţă cerut.

 

 

 

 


© GeoStru