Proiectarea geotehnică prin calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Proiectarea geotehnică prin calcul

Generalităţi

Proiectarea geotehnică prin calcul trebuie efectuată în conformitate cu cerinţele fundamentale din CR 0 şi cu prevederile specifice din SR EN 1997-1 cu Anexa naţională şi din prezentul normativ.

La proiectarea geotehnică intervin:

- acţiunile, care pot fi:

încărcări impuse;

deplasări impuse, de exemplu cele cauzate de mişcările terenului;

- proprietăţile pământurilor, rocilor sau altor materiale;

- datele geometrice;

- valorile limită ale deformaţiilor, deschiderii fisurilor, vibraţiilor, etc.;

- modelele de calcul.

 

Este obligatoriu ca recunoaşterea condiţiilor de teren să se facă în funcţie de categoria geotehnică şi riscul geotehnic asociat. Această recunoaştere, precum şi controlul calităţii execuţiei lucrărilor sunt mai importante pentru satisfacerea cerinţelor fundamentale decât precizia rezultată din alegerea modelelor de calcul şi a coeficienţiilor parţiali.

Modelul de calcul trebuie să descrie comportarea presupusă a terenului pentru starea limită considerată. Dacă unei stări limită nu i se poate asocia un model de calcul fiabil, calculul se face pentru o altă stare limită, folosind coeficienţi care să asigure că depăşirea stării limite considerate este suficient de improbabilă.

 

Modelul de calcul poate fi:

un model analitic;

un model semi-empiric;

un model empiric.

 

Modelul de calcul ales trebuie să fie exact.

Modelul de calcul poate include simplificări. În acest caz, rezultatele obţinute pot fi modificate pentru a se asigura că proiectarea prin calcul este fie exactă, fie acoperitoare.

 

Acţiuni specifice

 

Definiţia acţiunilor este conformă cu prevederile din CR 0 iar valorile acţiunilor se stabilesc conform prevederilor din standardele pertinente din seria SR EN 1991.

Modul de determinare a valorilor acţiunilor transmise de construcţie asupra fundaţiilor este prezentat în Partea a II-a a normativului.

 

La proiectarea geotehnică se ţine seama şi de următoarele acţiuni specifice:

- greutăţile pământurilor, rocilor şi apei;

- eforturile din teren;

- presiunile pământului;

- presiunile apei subterane (după caz, presiunea apei libere);

- presiunea apei din pori;

- forţele hidrodinamice;

- suprasarcinile;

- lucrările de terasamente;

- încărcările din trafic;

- mişcările pământului cauzate de:

activităţi legate de lucrări subterane;

ridicarea şi contracţia produse de vegetaţie sau climă (variaţii de umiditate sau temperatură, inclusiv acţiunea îngheţului);

alunecarea sau tasarea masivelor de pământ;

acceleraţiile produse de cutremure, explozii, vibraţii şi încărcări dinamice.

 

Valorile acţiunilor geotehnice se determină anterior efectuării calculului, dar pot fi modificate pe parcursul diferitelor etape ale proiectării.

Valoarea de calcul a unei acţiuni geotehnice se determină:

 

Prin calcul, cu relaţia [2.1 din SR EN 1997-1]:

Fd = γF • Frep

(I.3)

Unde:

 

 

Fd

valoarea de calcul a acţiunii

 

γF

coeficient parţial pentru situaţii permanente sau tranzitorii, definit în Anexa B a prezentului normativ

 

Frep

valoarea reprezentativă a acţiunii:

 

Frep = ψ • Fk

Unde:

 

ψ

factor pentru conversia de la valoarea caracteristică la valoarea reprezentativă, definit în CR 0 (ψ este, după caz, ψ0 sau ψ1 sau ψ2)

Fk

valoarea caracteristică a acţiunii.

Prin evaluare directă. În acest caz, este indicat ca valorile coeficienţilor parţiali date în Anexa B să fie utilizate ca valori de referinţă pentru definirea nivelului de siguranţă cerut.

 

 

 

 


© GeoStru