Setarea unui nou proiect

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Setarea unui nou proiect

Pentru a începe un nou proiect pentru calculul capacităţii portante şi tasărilor cu programul LoadCap vă sugerăm să folosiţi comanda Ghid pentru proiect nou din meniul Fişier.

Astfel, programul iniţializează toate datele necesare pentru a încheia calculul fără erori.

Evident, după ce aţi ales opţiunea Ghid pentru proiect nou trebuie să modificaţi datele proiectului pentru a le adapta la cazul dvs. specific: datele de proiect se vor modifica în meniul Parametrii generali:

 

1 

 

1.Tip teren

Alegeţi între teren afânat sau roci în funcţie de tipologia de sol pe care stă fundaţia.

Pentru fundaţiile pe roci programul adaptează automat fereastra de date la stratigrafie (ex. RQD)

 
1

 

2. Corecţii parametri

În special pentru terenuri nisipoase, Terzaghi sugerează aplicarea unei corecţii parametrilor geotehnici de calcul, şi anume reducerea coeziunii la 2/3 şi a tangentei unghiului de rezistenţă la forfecare la 0,67·tan(φ).

 

3.Actiunea seismică

În prezenţa seismului programul aplică o corecţie asupra capacităţii portante conform diverselor metodologii: Paolucci,Richars et al.

 

4.Date sistem fundaţie

Inseraţi datele geometrice ale fundaţiei de analizat conform celor indicate în fereastra de input.

Sunt cerute adâncimea de fundare D şi înălţimea de încastrare: dacă se introduc ambele apare opţiunea "Înălţime încastrare = Adâncime de fundare", programul consideră adâncimea D în calculul primului termen al capacităţii portante (g·D·Nq). În caz contrar programul asignează variabilei D valoarea Înălţimii de încastrare. În prezenţa fundaţiilor complet sau parţial îngropate, adâncimea de fundare excesivă poate duce la valori ridicate ale capacităţii portante datorită valorii ridicare a termenului (g·D·Nq), prin urmare poate fi utilă executarea calculului cu înălţimea de încastrare, deselectând opţiunea de mai sus şi inserând încastrarea efectivă a fundaţiei în teren.

 

5.Stratigrafie teren

Datele geotehnice folosite de program pentru calculul capacităţii portante şi tasărilor trebuie inserate în fereastra care apare la selectarea acestei comenzi.

 

Calcolo automatico dei coefficienti sismiciNote parametri geotehnici

 

6.Sarcini

Inserarea sarcinilor este necesară doar la sfârşitul calcululi tasărilor. Inserarea unei sarcini pentru calcularea capacităţii portante limită a terenului serveşte doar pentru a determina nivelul de siguranţă ca raport Qlim/Qd între sarcina limită şi încarcarea de proiect.

Programul permite calcularea diverselor condiţii de sarcină, atât pentru capacitate portantă cât şi pentru tasări, ce pot fi definite în fereastra Acţiuni - Rezistenţe.

 

Pentru fiecare condiţie definită trebuie ales Tipul: acesta va fi de Proiect la sfârşitul calculului nivelului de siguranţa al capacităţii portante limită a terenului; va fi de Serviciu pentru calcularea tasărilor.

Fiecare condiţie de încărcare trebuie inserată sub formă de Presiune normală de proiect, sau efort normal N, momente Mx şi My şi forţe tăietoare Hx şi Hy. De exemplu, în cazul unei fundaţii izolate este mai imediata disponibilitatea acestor solicitări, mai degrabă decât presiunea normală de proiect. În orice caz, încărcarea inserată se referă la planul de fundare şi prin urmare trebuie să includă şi greutatea proprie a fundaţiei.

De asemenea, fiecare condiţie de încărcare trebuie asignată amplificată de eventuali factori asupra încărcărilor.

Pentru a defini nivelele de siguranţă acceptabile de către utilizator sau impuse de normele aplicate, este necesară inserarea Coeficienţilor Reductivi Capacitate portantă verticală şi orizontală (ex. egală cu 3 dacă se aplică DM'96). În aceeaşi privinţă (Seism + Ceof. Parţiali parametri geotehnici teren + Rezistenţe) sunt definiţi şi coeficienţii parţiali pentru proprietăţile geotehnice ale terenurilor (c', cu, tanj, g): aceşti coeficienţi reprezintă coeficienţii parţiali Mi introduşi de de NTC 2008 sau de Eurocoduri, care reduc parametrii geotehnici definiţi în Stratigrafie. Această tipologie de coeficienţi este considerată doar pentru condiţiile de încărcare de tip Proiect, şi nu pentru cele de Serviciu.

Și corecția seismică a capacităţii portante se referă doar la condiţiile de încărcare ce privesc capacitatea portantă, deci de tip Proiect. Valorile coeficienţilor reductivi seismici se regăsesc în raportul generat de program în format RTF (Meniu Exportă, comanda Exportă în format RTF).

Butoanele Generează combinaţie şi Asignează sarcini activează numărul şi tipul de combinaţie de adoptat în baza alegerii normativului şi asigneaă o valoare orientativă presiunii normale de proiect, în cazul în care această valoare nu este disponibilă.

 

7.Sarcini distribuite

Sunt sarcinile suplimentare care pot fi asignate la dreapta sau stânga fundaţiei de calculat petru a ţine cont de prezenţa suprasarcinilor adiacente fundaţiei (ex. clădiri adiacente). Efectul lor este considerat doar ca increment de tensiune în subsol pentru calcularea tasărilor şi interferenţa bulbilor.

 

8.Metode de calcul

Metodele analitice pentru calcularea capacităţii portante a terenului sunt cele clasice prezente în literatura geotehnică: Terzaghi, Vesic, Meyerhof, Hansen şi Brinch-Hansen, pentru terenuri; Terzaghi și Zienkiewicz, pentru roci.

 

9.Calcul

Programul prezintă comenzi de calcul pentru capacitatea portantă şi pentru tasări.

 

Sarcina limită: calculul sarcinii limită oferă rezultate prentru fiecare condiţie de sarcină de tip Proiect inserată în fereastra Sarcini. Comanda adaugă în aceeaşi fereastră de sarcini o tabelă de rezultate. Utilizatorul are, deci, posibilitatea de a efectua modificări atât asupra sarcinilor şi încărcărilor cât şi asupra coeficienţilor fără a mai fi nevoit să iasă din comandă şi să intre din nou în fereastra Acţiuni - Rezistenţe a meniului Date Generale. Pentru fiecare sarcină este restituit factorul de siguranţa ca raport Qlim/Qass între sarcina limită şi sarcina asignată (tensiune sau presiune de proiect) şi condiţia Verificat / Neverificat dacă factorul de siguranţă calculat este mai mare sau nu faţă de nivelul de siguranţă impus de utilizator în fereastra sarcinilor.

 

Pentru fiecare autor este calculată constanta de sunfundaţie (ks) cu metoda propusă de Bowles:

ks = qlim/DH cu DH = 2,5 cm deplasare considerată admisibilă.

 

 

 


© GeoStru