Stări limită ultime (SLU)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Stări limită ultime (SLU)

Stările limită ultime sunt definite în conformitate cu CR 0 şi SR EN 1997-1.

La proiectarea geotehnică, trebuie să se verifice faptul că nu sunt depăşite următoarele stări limită, atunci când acestea sunt pertinente:

EQU: pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerat ca un corp solid, în care rezistenţele materialelor structurii şi ale terenului nu aduc o contribuţie importantă la asigurarea rezistenţei.

 

Condiţia de verificare este definită de relaţia [2.4 din SR EN 1997-1]:

Edst;d ≤  Estb;d  + Td

(I.6)

Unde:

 

 

Edst;d

valoarea de calcul a efectului acţiunilor destabilizatoare:

 

 

Edst;d = E {γF Frep; Xk / γM; ad }dst

 

Estb;d

valoarea de calcul a efectului acţiunilor stabilizatoare:

 

 

Estb;d = E{γF Frep; Xk / γM; ad }stb

 

Unde:

 

 

γF; γM

coeficienţi  parţiali  pentru  situaţiile  permanente şi  tranzitorii  definiţi  în Anexa B a prezentului normativ

 

Td

valoarea de calcul a rezistenţei la forfecare dezvoltată asupra părţii unei structuri în contact cu terenul.

 

 

Notă - În proiectarea geotehnică, verificarea EQU este limitată la cazuri rare, cum este o fundaţie rigidă pe un teren stâncos şi este, în principiu, distinctă faţă de analiza stabilităţii generale sau de problemele datorate de presiunile arhimedice.

 

GEO: cedarea sau deformaţia excesivă a terenului, în care rezistenţa pământurilor sau a rocilor contribuie în mod semnificativ la asigurarea rezistenţei. Condiţia de verificare este definită de relaţia [2.5 din SR EN 1997-1]:

Ed ≤ Rd

(I.7)

Unde:

 

 

Ed

valoarea de calcul a efectului acţiunilor

 

 

Ed = E {γF Frep; Xk / γM; ad }

(I.8 a)

 

sau

 

 

Ed = γE E{γF Frep; Xk / γM; ad }

(I.8 b)

Unde:

 

 

γE

coeficient parţial pentru efectul unei acţiuni definit în Anexa B

 

Rd

valoarea de calcul a rezistenţei faţă de o acţiune:

 

 

Rd = R{γF Frep; XkM; ad}

(I.9 a)

 

sau

 

 

Rd = R{γF Frep; Xk; ad}/γR

(I.9 b)

 

sau

 

 

Rd = R{γF Frep; XkM; ad}/γR

(I.9 c)

Unde:

 

 

γR

coeficient parţial pentru o rezistenţă, definit în Anexa B.

 

 

Nota 1 - Starea limită GEO este deseori critică pentru determinarea dimensiunilor elementelor structurale din fundaţii sau structuri de fundare.

Nota 2 - În unele situaţii de proiectare, aplicarea coeficienţilor parţiali asupra acţiunilor generate de pământ sau transmise prin pământ pot conduce la valori de calcul nerezonabile s au chiar imposibile din punct de vedere fizic. În asemenea situaţii, coeficienţii parţiali pot fi aplicaţi direct asupra efectelor acţiunilor, stabilite pe baza valorilor reprezentative ale acţiunilor.

Nota 3 - În procedurile de calcul în care coeficienţii parţiali sunt aplicaţi asupra efectelor acţiunilor, coeficientul parţial al acţiunilor se ia γF = 1,0.

 

UPL: pierderea echilibrului structurii sau terenului provocată de subpresiunea apei (presiunea arhimedică) sau de alte acţiuni verticale.

 

Condiţia de verificare este definită de relaţia [2.8 din SR EN 1997-1]:

Vdst,d δ Gstb;d + Rd

(I.10)

Unde:

 

 

Vdst,d  

valoarea de  calcul  a  grupării  între  acţiunile  verticale  permanente  şi variabile destabilizatoare

 

Vdst,d = Gdst;d + Qdst;d

 

Gstb;d

valoarea de calcul a acţiunilor permanente verticale stabilizatoare

 

Qdst,d  

valoarea de calcul a acţiunilor verticale destabilizatoare la verificarea la subpresiune

 

Rd

valoarea de calcul a oricărei alte rezistenţe adiţionale la ridicare; rezistenţele adiţionale la ridicare pot fi de asemenea tratate drept acţiune permanentă verticală stabilizatoare.

 

 

Notă - Coeficienţii parţiali pentru Gdst;d, Qdst;d, Gstb;d şi Rd pentru situaţii permanente sau tranzitorii sunt daţi în Anexa B a prezentului normativ.

 

HYD: cedarea hidraulică a terenului, eroziunea internă şi eroziunea regresivă în teren, sub efectul gradienţilor hidraulici.

 

Condiţiile de verificare sunt definite de relaţiile [2.9 a, b din SR EN 1997-1]:

udst;d δ σstb;d

(I.11 a)

Unde:

 

 

udst,d  

valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori la baza coloanei de pământ, pentru orice coloană de pământ pertinent ă tensiunea totală verticală

 

σstb;d

stabilizatoare la baza aceleiaşi coloane

 

sau

 

 

Sdst;d δ G´stb;d

(I.11 b)

Unde:

 

 

Sdst;d

valoarea de calcul a forţei curentului în coloana de pământ

 

stb;d

greutatea în stare submersată a aceleiaşi coloane.

 

 

Notă - Coeficienţii parţiali pentru udst;d, σstb;d, Sdst;d şi G´stb;d pentru situaţii permanente sau tranzitorii sunt definiţi în Anexa B a prezentului normativ.

 

STR: cedarea internă sau deformaţia excesivă a structurii sau elementelor de structură, ca de exemplu fundaţiile continue, radierele generale sau pereţii de subsol, în care rezistenţa materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistenţei. Starea limită STR este tratată în Partea a II-a a prezentului normativ.

În cazurile unui risc anormal sau ale unor condiţii de teren şi de încărcare excepţional de dificile (de regulă, situaţiile care se încadrează în categoria geotehnică 3 asociată unui risc geotehnic major) este indicat să se utilizeze valori ale coeficienţilor parţiali mai mari sau mai mici (după caz) decât valorile date în Anexa B a prezentului normativ.

Pentru lucrări temporare sau pentru situaţii de proiectare tranzitorii se pot utiliza valori diferite ale coeficienţilor parţiali (după caz) de valorile din Anexa B a prezentului normativ, în cazul în care consecinţele probabile o justifică.

 

 

 

 


© GeoStru