Stări limită de serviciu (SLE)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Stări limită de serviciu (SLE)

Stările limită de serviciu (exploatare) sunt definite în conformitate cu CR 0 şi SR EN 1997-1.

Verificarea pentru stările limită de exploatare, în teren sau într-o secţiune, element sau îmbinare a structurii, trebuie să urmărească îndeplinirea condiţiei [2.10 din SR EN 1997-1]:

Ed δ Cd

(I.12)

Unde:

 

 

Ed

valoarea de calcul a efectului unei acţiuni sau combinaţiilor de acţiuni

 

Cd

valoarea de calcul limită a efectului unei acţiuni sau combinaţiilor de acţiuni.

 

 

Este indicat să se modifice în mod adecvat valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici în cazul în care se produce o modificare a acestora pe durata de viaţă a construcţiei, de exemplu prin variaţia nivelului apei subterane sau prin uscare.

Valoarea de calcul limită a efectului unei acţiuni, de exemplu o anumită deplasare şi/sau deformaţie a fundaţiei sau a unor părţi ale structurii de fundare, este acea valoare pentru care se consideră atinsă în structură o stare limită de exploatare.

Conform SR EN 1997-1 şi Anexa naţională, coeficienţii parţiali pentru starea limită de exploatare au valoarea egală cu 1,0.

 

 

 

 


© GeoStru