Abordări de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Abordări de calcul

Abordările de calcul definesc modul în care sunt utilizate relaţiile (I.8) şi (I.9) prin combinarea seturilor de coeficienţi parţiali pentru acţiuni sau efectele acţiunilor (A), pentru parametrii geotehnici (M) şi pentru rezistenţe (R).

Abordările de calcul se aplică pentru calculul la stările limită ultime GEO şi STR, după caz.

Modul de calcul al valorilor Ed şi Rd definite în relaţiile (I.8 a, b şi I.9 a, b, c) trebuie determinat prin alegerea uneia dintre cele două abordări de calcul (abordările de calcul 1 şi 3) din SR EN 1997-1 şi Anexa naţională.

Coeficienţii  parţiali  din  Anexa  B  a  prezentului  normativ,  care  se  utilizează pentru determinarea valorilor Ed şi Rd, sunt grupaţi în seturile notate A (pentru acţiuni sau efectele acţiunilor), M (pentru parametrii pământului) şi R (pentru rezistenţe). Valorile acestora se aleg în funcţie de abordarea de calcul utilizată.

 

Abordarea de calcul 1

(5.1) Gruparea 1: A1 “+” M1 “+” R1

(5.2) Gruparea 2: A2 “+” M2 “+” R1

Nota 1 - Notaţia: “+” înseamnă: “de grupat cu”.

Nota 2 - Coeficienţii parţiali sunt aplicaţi asupra acţiunilor şi parametrilor de rezistenţă ai terenului.

Nota 3 - Dacă este evident că una dintre cele două grupări guvernează proiectarea, nu este necesar să se mai efectueze calculele şi cu cealaltă grupare. Totuşi, grupări diferite se pot dovedi critice pentru aspecte diferite ale aceluiaşi proiect.

 

Abordarea de calcul 3

Gruparea: (A1* sau A2 ) “+” M2 “+” R3

Nota 1 - Notaţia: “+” înseamnă: “de grupat cu”.

Nota 2 - *: Coeficienţii parţiali sunt aplicaţi asupra acţiunilor provenind de la structură.

Nota 3 - † : Coeficienţii parţiali sunt aplicaţi asupra acţiunilor geotehnice.

Nota 4 - La calculul stabilităţii taluzurilor sau al stabilităţii generale, acţiunile aplicate asupra terenului (de exemplu acţiunile provenind de la structură, încărcările date de trafic) sunt tratate drept acţiuni geotehnice, folosindu-se setul A2 de coeficienţi parţiali.

 

 

 

 

 


© GeoStru