SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali și de corelare pentru stările limită ultime și valori recomandate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul >

SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali și de corelare pentru stările limită ultime și valori recomandate

 

Coeficienți parțiali pentru verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO)

Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)  sau pentru efectele acțiunilor (γE)

 

Pentru verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile de coeficienți parțiali A1 sau A2 asupra acțiunilor (γF) sau efectelor acțiunilor (γE):

γG

pentru acțiunile permanente defavorabile sau favorabile;

γQ

pentru acțiunile temperare defavorabile sau favorabile;

 

Notă - Valorile lui γG și γQ de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la standardul EN 1990:2002 pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru clădiri în standardul EN 1990:2002 pentru cele două seturi A1 și A2 sunt indicate în tabelul A.3.

 

Acțiuni

Simbol

Set

A1

A2

Permanente

Nefavorabile

γG

1,35

1,0

Favorabile

1,0

1,0

Variabile

Nefavorabile

γQ

1,5

1,3

Favorabile

0

0

Tabelul A.3 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF) sau efectele acțiunilor (γE)

 

Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)

La verificarea stărilor limita pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO) trebuie aplicate următoarele seturi M1 și M2 de coeficienți parțiali de rezistența (γM):

γφ

pentru tangenta unghiului de frecare internă

γc’

pentru coeziunea efectivă (drenată)

γc

pentru coeziunea nedrenată

γqu

pentru rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γγ

pentru greutatea volumică

 

NOTĂ - Valorile atribuite pentru γφ γc’, γcu, γqu și γγ  de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele două seturi M1 și M2 sunt indicate în tabelul A.4.

 

Parametru pământ

Simbol

Set

M1

M2

Unghiul de frecare internăa

γφ

1,0

1,25

Coeziune efectivă (drenată)

γc’

1,0

1,25

Coeziune nedrenată

γcu

1,0

1,4

Rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γqu

1,0

1,4

Greutate volumică

γγ

1,0

1,0

a Acest coeficient se aplică la tan φ

Tabelul A.4 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)

 

Coeficienți parțiali de rezistență (γR)

Coeficienți parțiali de rezistență pentru fundațiile de suprafață

La fundațiile  de suprafață și verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2 sau R3 ai coeficienților parțiali de rezistență (γR):

γR;v

pentru capacitate portantă

γR;h

pentru rezistența la alunecare

 

NOTĂ- Valorile lui γR;v și γR;h de utilizat într-o țară pot fi obținute din anexa națională la acest standard. Valorile recomandate ale celor trei seturi de parametri R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.5.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Capacitate portantă

γR;v

1,0

1,4

1,0

Alunecare

γR;h

1,0

1,1

1,0

Tabelul A.5 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru fundații de suprafață

 

Coeficienți parțiali de rezistență pentru fundațiile pe piloți

La fundațiile pe piloți și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2, R3 și R4 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (γR):

γb

pentru rezistența pe vârf

γs

pentru rezistența prin frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la compresiune

γt

pentru rezistența totală /combinată a piloților supuși la compresiune

γs;t

pentru rezistența la frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la tracțiune

 

Notă- Valorile lui γb’ γs, γt și γs;t  de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute în anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate ale celor patru seturi R1, R2, R3 și R4 ai coeficienților parțiali sunt indicate în tabelul A.6 pentru piloții de îndesare, în tabelul A.7 pentru piloții forați și în tabelul A.8 pentru piloții cu burghiu continuu (CFA).

 

 

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.6 - Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru piloți de îndesare

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,25

1,1

1,0

1,6

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,15

1,1

1,0

1,5

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.7 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru piloți forați

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,1

1,1

1,0

1,45

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,1

1,1

1,0

1,4

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.8 - Coeficienți parțiali de rezistență pentru piloți cu burghiu continuu (CFA)

 

Coeficienți de corelare pentru fundațiile pe piloți

La verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizați următorii coeficienți parțiali de corelare ξ la stabilirea rezistenței caracteristice a piloților solicitați axial:

ξ1

pentru valorile medii ale rezistențelor măsurate în încărcări statice de probă

ξ2

pentru valorile minime ale rezistențelor măsurate în încărcări statice de probă

ξ3

pentru valorile medii ale rezistențelor calculate pe baza încercărilor asupra pământurilor

ξ4

pentru valorile minime ale rezistențelor calculate pe baza încercărilor asupra pământurilor

ξ5

pentru valorile medii ale rezistențelor măsurate în încărcări dinamice de probă

ξ6

pentru valorile minime ale rezistențelor măsurate în încărcări dinamice de probă

 

Notă- Valorile coeficienților ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5 și ξ6 de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.9, tabelul A.10 și tabelul A.11.

 

 

ξ pentru n=

1

2

3

4

≥5

ξ1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

ξ2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00

Tabelul A.9 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încărcărilor statice de proba pe piloți (n - numărul piloților încercați)

 

ξ pentru n=

1

2

3

4

5

7

10

ξ3

1,40

1,35

1,33

1,31

1,29

1,27

1,25

ξ4

1,40

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12

1,08

Tabelul A.10 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încercărilor asupra pământurilor (n- numărul profilelor de încercări)

 

ξ pentru n=

≥ 2

≥ 5

≥ 10

≥ 15

≥ 20

ξ5

1,60

1,50

1,45

1,42

1,40

ξ6

1,50

1,35

1,30

1,25

1,25

a        Valori le lui ξ din acest tabel sunt aplicabile pentru încercările de impact dinamic

 

b        Valorile lui ξ pot fi multiplicate printr-un coeficient de model 0,85 dacă se folosesc încercări de impact dinamic cu calare de semnale.

 

c        Valoarea lui ξ este indicat să se multiplice cu un coeficient de model 1,10 atunci când se folosește o formulă dinamică de batere cu măsurarea deplasării cvasi-elastice a capului pilotului sub impact.

 

d        Valori le lui ξ trebuie multiplicate cu un coeficient de model 1,20 atunci când se folosește o formulă dinamică de batere fără măsurarea deplasării cvasi-elastice a capului pilotului sub impact.

 

e        Dacă în fundație  există  tipuri  diferite  de  piloți,  este  indicat  ca  grupele  de  piloți  similari  să  se considere separat atunci când se alege numărul n de piloți încercați.

 

Tabelul A.11 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încercărilor de impact dinamic a, b, c, d, e (n- numărul piloților Încercați)

 

Coeficienți parțiali de rezistență pentru ancorajele pretensionate

La ancorajele pretensionate și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2, R3 sau R4 ale coeficienților parțiali de rezistență:

γa;t

pentru ancoraje  temporale

γa;p

pentru ancoraje  permanente

 

Notă - Valorile lui γa;t și γa;p de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele patru seturi R1, R2, R3 și R4 sunt indicate în tabelul A.12.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Temporară

γa;t

1,1

1,1

1,0

1,1

Permanentă

γa;p

1,1

1,1

1,0

1,1

Tabelul A.12 -  Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru ancoraje  pretensionate

 

Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

La lucrări de susținere și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2 sau R3 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (γR):

γR;v

pentru capacitate portantă

γR;h

pentru rezistența la alunecare

γR;e

pentru rezistența pământului

 

Notă - Valorile lui γR;v, γR;h și γR;e de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.13.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Capacitate portantă

γR;v

1,0

1,4

1,0

Rezistența la alunecare

γR;h

1,0

1,1

1,0

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,4

1,0

Tabelul A.13 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

 

Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru taluzuri și pentru stabilitatea generală

La taluzuri și la stabilitatea generală și verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicat la rezistența pământului un coeficient parțial de rezistență (γR;e).

 

Notă - Valoarea lui γR;e de utilizat într-o țară anumită poate fi obținută din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi de coeficienți R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.14.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,1

1,0

Tabelul A.14 - Coeficienți parțiali de rezistența (γR) pentru taluzuri

și pentru stabilitatea generală

 

Coeficienți parțiali pentru verificările la starea limită ultimă de ridicare hidraulică (UPL)

Pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică globală (UPL) trebuie aplicate asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali:

γG;dst

pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare;

γG;stb  

pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare;

γQ;dst

pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare.

 

Notă - Valorile lui γG;dst, γG;stb și γG;dst de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa naționala la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.15.

 

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

Defavorabilăa

 

Favorabilăb

 

 

γG;dst

 

γG;stb

 

 

1,0

 

0,9

Temporară

 

Defavorabilăa

 

 

γQ;dst

 

 

1,5

a Destabilizatoare

 

b Stabilizatoare

Tabelul A.15 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)

 

Pentru verificarea la starea ultimă de ridicare globală (UPL), trebuie utilizați următorii coeficienții parțiali, atunci când se ia în considerare o rezistența la ridicare Rd:

γφ

pentru tangenta unghiului de frecare internă

γc’

pentru coeziunea efectivă (drenată)

γcu

pentru coeziunea nedrenată

γs;t

pentru rezistența la tracțiune a piloților

γa

pentru rezistența ancorajului

 

Notă - Valorile lui γφ γc’, γcu, γst și γa de utilizat într-o țară  anumită pot fi obținute  din anexa  națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.16.

 

Parametrul pământului

Simbol

Valoare

Unghiul de frecare internăa

γφ

1,25

Coeziunea efectivă (drenată)

γc’

1,25

Coeziunea nedrenată

γcu

1,40

Rezistența la tracțiune a unui pilot

γs;t

1,40

Rezistența ancorajului

γa

1,40

a        Acest coeficient se aplică la tan φ      

Tabelul A.16 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului și pentru rezistențe

 

Coeficienți parțiali pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune (HYD)

Pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune (HYD) trebuie aplicați asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali (γF):

γG;dst

pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare

γG;stb  

pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare

γQ;dst

pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare

 

Notă - Valorile lui γG;dst, γG;stb și γG;dst de utilizat într-o țara anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.17.

 

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

Defavorabilăa

 

Favorabilăb

 

 

γG;dst

 

γG;stb

 

 

1,35

 

0,90

Temporară

 

Defavorabilăa

 

 

γQ;dst

 

 

1,50

a Destabilizatoare

 

b Stabilizatoare

Tabelul A.17 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)

 

 

 

 


© GeoStru