Coeficienți parțiali de rezistență pentru fundațiile de suprafață R)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

Coeficienți parțiali de rezistență pentru fundațiile de suprafață R)

 

La fundațiile  de suprafață și verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2 sau R3 ai coeficienților parțiali de rezistență (γR):

γR;v

pentru capacitate portantă

γR;h

pentru rezistența la alunecare

 

NOTĂ- Valorile lui γR;v și γR;h de utilizat într-o țară pot fi obținute din anexa națională la acest standard. Valorile recomandate ale celor trei seturi de parametri R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.5.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Capacitate portantă

γR;v

1,0

1,4

1,0

Alunecare

γR;h

1,0

1,1

1,0

Tabelul A.5 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru fundații de suprafață

 

 

 

 

 


© GeoStru