parametrii pământului (γM)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

parametrii pământului (γM)

 

La verificarea stărilor limita pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO) trebuie aplicate următoarele seturi M1 și M2 de coeficienți parțiali de rezistența (γM):

γφ

pentru tangenta unghiului de frecare internă

γc’

pentru coeziunea efectivă (drenată)

γc

pentru coeziunea nedrenată

γqu

pentru rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γγ

pentru greutatea volumică

 

NOTĂ - Valorile atribuite pentru γφ γc’, γcu, γqu și γγ  de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele două seturi M1 și M2 sunt indicate în tabelul A.4.

 

Parametru pământ

Simbol

Set

M1

M2

Unghiul de frecare internăa

γφ

1,0

1,25

Coeziune efectivă (drenată)

γc’

1,0

1,25

Coeziune nedrenată

γcu

1,0

1,4

Rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γqu

1,0

1,4

Greutate volumică

γγ

1,0

1,0

a Acest coeficient se aplică la tan φ

Tabelul A.4 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)

 

 

 

 


© GeoStru