rezistență pentru fundațiile pe piloți

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

rezistență pentru fundațiile pe piloți

La fundațiile pe piloți și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2, R3 și R4 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (γR):

γb

pentru rezistența pe vârf

γs

pentru rezistența prin frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la compresiune

γt

pentru rezistența totală /combinată a piloților supuși la compresiune

γs;t

pentru rezistența la frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la tracțiune

 

Notă- Valorile lui γb’ γs, γt și γs;t  de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute în anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate ale celor patru seturi R1, R2, R3 și R4 ai coeficienților parțiali sunt indicate în tabelul A.6 pentru piloții de îndesare, în tabelul A.7 pentru piloții forați și în tabelul A.8 pentru piloții cu burghiu continuu (CFA).

 

 

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.6 - Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru piloți de îndesare

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,25

1,1

1,0

1,6

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,15

1,1

1,0

1,5

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.7 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru piloți forați

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,1

1,1

1,0

1,45

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,1

1,1

1,0

1,4

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Tabelul A.8 - Coeficienți parțiali de rezistență pentru piloți cu burghiu continuu (CFA)

 

Coeficienți de corelare pentru fundațiile pe piloți

La verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizați următorii coeficienți parțiali de corelare ξ la stabilirea rezistenței caracteristice a piloților solicitați axial:

ξ1

pentru valorile medii ale rezistențelor măsurate în încărcări statice de probă

ξ2

pentru valorile minime ale rezistențelor măsurate în încărcări statice de probă

ξ3

pentru valorile medii ale rezistențelor calculate pe baza încercărilor asupra pământurilor

ξ4

pentru valorile minime ale rezistențelor calculate pe baza încercărilor asupra pământurilor

ξ5

pentru valorile medii ale rezistențelor măsurate în încărcări dinamice de probă

ξ6

pentru valorile minime ale rezistențelor măsurate în încărcări dinamice de probă

 

Notă- Valorile coeficienților ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5 și ξ6 de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.9, tabelul A.10 și tabelul A.11.

 

 

ξ pentru n=

1

2

3

4

≥5

ξ1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

ξ2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00

Tabelul A.9 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încărcărilor statice de proba pe piloți (n - numărul piloților încercați)

 

ξ pentru n=

1

2

3

4

5

7

10

ξ3

1,40

1,35

1,33

1,31

1,29

1,27

1,25

ξ4

1,40

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12

1,08

Tabelul A.10 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încercărilor asupra pământurilor (n- numărul profilelor de încercări)

 

ξ pentru n=

≥ 2

≥ 5

≥ 10

≥ 15

≥ 20

ξ5

1,60

1,50

1,45

1,42

1,40

ξ6

1,50

1,35

1,30

1,25

1,25

a        Valori le lui ξ din acest tabel sunt aplicabile pentru încercările de impact dinamic

 

b        Valorile lui ξ pot fi multiplicate printr-un coeficient de model 0,85 dacă se folosesc încercări de impact dinamic cu calare de semnale.

 

c        Valoarea lui ξ este indicat să se multiplice cu un coeficient de model 1,10 atunci când se folosește o formulă dinamică de batere cu măsurarea deplasării cvasi-elastice a capului pilotului sub impact.

 

d        Valori le lui ξ trebuie multiplicate cu un coeficient de model 1,20 atunci când se folosește o formulă dinamică de batere fără măsurarea deplasării cvasi-elastice a capului pilotului sub impact.

 

e        Dacă în fundație  există  tipuri  diferite  de  piloți,  este  indicat  ca  grupele  de  piloți  similari  să  se considere separat atunci când se alege numărul n de piloți încercați.

 

Tabelul A.11 - Coeficienți de corelare ξ pentru stabilirea valorilor caracteristice

pe baza încercărilor de impact dinamic a, b, c, d, e (n- numărul piloților Încercați)

 

 

 


© GeoStru