rezistență pentru ancorajele pretensionate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

rezistență pentru ancorajele pretensionate

 

La ancorajele pretensionate și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2, R3 sau R4 ale coeficienților parțiali de rezistență:

γa;t

pentru ancoraje  temporale

γa;p

pentru ancoraje  permanente

 

Notă - Valorile lui γa;t și γa;p de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele patru seturi R1, R2, R3 și R4 sunt indicate în tabelul A.12.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

R4

Temporară

γa;t

1,1

1,1

1,0

1,1

Permanentă

γa;p

1,1

1,1

1,0

1,1

Tabelul A.12 -  Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru ancoraje  pretensionate

 

 

 

 


© GeoStru