rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

La lucrări de susținere și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2 sau R3 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (γR):

γR;v

pentru capacitate portantă

γR;h

pentru rezistența la alunecare

γR;e

pentru rezistența pământului

 

Notă - Valorile lui γR;v, γR;h și γR;e de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.13.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Capacitate portantă

γR;v

1,0

1,4

1,0

Rezistența la alunecare

γR;h

1,0

1,1

1,0

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,4

1,0

Tabelul A.13 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

 

 

 

 

 


© GeoStru