rezistență (γR) pentru taluzuri și pentru stabilitatea generală

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

rezistență (γR) pentru taluzuri și pentru stabilitatea generală

 

La taluzuri și la stabilitatea generală și verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicat la rezistența pământului un coeficient parțial de rezistență (γR;e).

 

Notă - Valoarea lui γR;e de utilizat într-o țară anumită poate fi obținută din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi de coeficienți R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.14.

 

Rezistența

Simbol

Set

R1

R2

R3

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,1

1,0

Tabelul A.14 - Coeficienți parțiali de rezistența (γR) pentru taluzuri

și pentru stabilitatea generală

 

 

 

 


© GeoStru