Verificarea la alunecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Verificarea la alunecare

 

În conformitate cu criteriile proiectului la SLU, stabilitatea unuei fundații izolate trebuie să fie verificată în funcție de colapsul prin alunecare pe lângă cel de ruptura generală. În comparație cu colapsul prin alunecare rezistența se calculează ca suma a unei componente datorată aderenței și una datorată forfecării fundație-teren; rezistență laterală care derivă din împingerea pasivă a terenului poate fi luată în considerare în funcție de un procent stabilit de către utilizator.

Rezistență de calcul pentru forfecare și adeziune se calculează conform expersiei:

FRd = Nsd tand+ca A’

În care Nsd reprezintă valoarea de calcul a forței verticale, d și unghiul de rezistență la tăiere la baza fundației izolate, că reprezintă aderența fundație-teren și A’ este suprafață fundației eficace, înțeleasă, în cazul sarcinilor excentrice, că și suprafață redusă la centrul căreia este aplicată rezultanta.

 

 

 

© GeoStru