Materiale si armaturi zid

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Materiale si armaturi zid

 

Cu această comandă se realizează asignarea materialelor zidului și piloților, precum și alegerea parametrilor de verificare a secțiunilor din beton armat.

 

 

MATERIALI_1

Meniu pentru asignarea opțiunilor referitoare la armaturi

 

Parametri de verificare a secțiunilor din b.a.

 

Raport între cantitatea de armatură întinsă respectiv comprimată

În fiecare secțiune, raportul între armatura  întinsă și cea comprimată este menținut egal cu valoarea desemnată de utilizator.

 

Armatura de repartiție

Cantitatea de distribuție a armaturilor este calculată în cantitate egală cu procentul exprimat de către utilizator pentru armatura întinsă a secțiunii celei mai armate.

 

 

MATERIALI_2

Meniu pentru asignarea opțiunilor referitoare la armatura zidului

Zid

 

Caracteristici materiale

Pentru ciment se cere rezistența mecanică caracteristică Rck și greutatea specifică.

Pentru barele de armatură valorile cerute sunt: rezistența la curgere (Fyk), tensiunea de întindere maximă, modulul de elasticitate, coeficientul de omogenitate și valoarea stratului de acoperire.

 

Armături din elevație - Armaturi de fundație - Armături pinten - Armatura de repartiție

Pentru fiecare dintre aceste elemente se pot specifică diferite diametre ale barelor de armatură,  numărul minim sau maxim de bare.

Pe baza acestor parametrii programul realizează verificări la diferite cote, plecând de la numărul minim de bare și până la cel maxim.

Dacă aceste verificări eșuează, diametrul este crescut până când verificările reușesc.

 

Beton de acoperire

Indicați grosimea stratului de beton de acoperire pentru fiecare element structural.

 

Înnădirea barelor la capete

Acolo unde barele de armătură ancorate în fundație nu depășesc întreagă înălțime a elevației sunt prevăzute bare suplimentare dispuse pe întreagă înălțime și înnădite cu cele existente (originale).

Utilizatorului i se cere să specifice lungimea de ancorare a barelor originale prelungite deasupra fundației.

 

MATERIALI_3_RO

Meniu pentru asignarea opțiunilor referitoare la armatura pilotului

Piloți

 

Caracteristici materiale

Pentru beton se cere rezistența mecanică caracteristică  Rck și greutatea specifică.

Pentru barele de armătură valorile cerute sunt: rezistența la curgere (Fyk), tensiunea de întindere maximă, modulul de elasticitate, coeficientul de omogenitate și valoarea stratului de acoperire.

 

Armături longitudinale - Bare de înnădire - Armătura tubulară

Pentru barele de armătură valorile cerute sunt:

rezistența la curgere (Fyk), tensiunea de întindere maximă, modulul de elasticitate, coeficientul de omogenitate și valoarea stratului de acoperire.

Pentru verificările secțiunilor pilotului se cer cantitatea minima de oțel de folosit și, dacă se armează pilotul cu bare longitudinale și bare de înnadire, dimensiunile diametrului.

Pentru armătura tubulară se cer diametrul intern și extern pe care utilizatorul le poate alege dintr-o baza de date în care se găsesc cele mai des folosite valori.

 

Beton de acoperire

Indicați grosimea stratului de beton de acoperire.

 

 


©  GeoStru