Calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Calcul

 

Realizează calculul geotehnic și structural al zidului vizualizând sinteza rezultatelor; comanda duce la vizualizarea unei ferestre de dialog în care apar condițiile de sarcină: cele definite de către utilizator că sarcini pe rambleu/terasament și sarcini pe zid, și cele calculate de către program (ex. greutate, împingere, seism, împingere apa, etc.)

În aceasta fază utilizatorul poate defini variatele combinații intre acțiunile cu coeficienții aferenți, la finele verificării rezistenței structurale a lucrării, și rezistențele terenului, cu stabilirea coeficienților reducționali ai valorilor caracteristice, pentru verificările geotehnice.

 

CALCOLO_RO

Meniu pentru gestiunea combinațiilor și calculul lucrării

 

 

Combinații de sarcina
În general, programul propune trei combinații, una pentru definirea capacității structurale a zidului, pentru dimensionarea geotehnica și pentru verificarea echilibrului.

 

Combinațiile propuse pot fi schimbate de către utilizator, selecționând aceea care îl interesează și modificând coeficienții parțiali. Acestea sunt vizualizate într-o lista în stânga ferestrei și sunt individualizate de numele asignat de către utilizator.

 

Pentru fiecare combinație de sarcină se poate asocia tipologia verificărilor de efectuat, și deci dacă este vorba despre verificări la stări limită ultime (SLU) de tip GEO (geotehnic) sau STR (structural), sau verificări la stări limita de exercițiu (SLE) ale căror rezultate vor fi reproduse în raportul final.

 

Pentru orice combinație programul realizează calculul complet al zidului (structural si geotehnic) și redă, în formă sintetică, informațiile cele mai importante asupra verificărilor realizate (răsturnare, alunecare, capacitate portantă). Atunci când în una dintre combinații nu este satisfăcută una sau mai multe verificări, programul pune în evidenta combinația neverificata.

 

Din fereastra de calcul este posibilă adăugarea sau eliminarea unei combinații cu butoanele aferente aflate pe bara  sau cu un click pe butonul drept al mouse-ului:

 

Combinație noua

Se mai pot adaugă noi combinații cu ajutorul butonului Combinație noua de pe bara: în acest caz, programul vizualizează toate condițiile de încărcare calculate (greutate proprie, greutate teren, împingere, seism) și acelea definite de către utilizator (sarcini distribuite și concentrate) cu coeficient parțial egal cu 1, pe care utilizatorul îl poate schimba în funcție de propriile exigențe de verificare, și coeficienții de rezistență (unghi de rezistență la forfecare, coeziune, etc.) întotdeauna cu coeficientul parțial egal cu 1.

 

Eliminare combinație

Pentru a elimina o combinație de încărcare poziționați-vă cu mouse-ul pe combinația de eliminat din lista de combinații și dați click pe Eliminare combinație de pe bara.

 

Redenumire combinație

Pentru a redenumi o combinație poziționați-vă cu mouse-ul pe combinația de redenumit și scrieți noul nume în căsuță de Nume combinație (în partea superioara dreapta).

 

Verificare combinații

Apăsând butonul Calcul, programul realizează calculul pentru fiecare combinație evidențiindu-le (triunghi galben) pe acelea care nu au fost verificate total sau parțial (verificare la alunecare, la răsturnare și la sarcina limita). Selecționând o combinație din lista cu ajutorul unui click se pot vizualiza informațiile despre combinația selecționată.

 

Pentru efectuarea analizei zidului (pentru toate combinațiile) este necesara apăsarea butonului "Calculează" din fereastra Calcul.

 

N.B. Coeficienții de combinație și sinteza rezultatelor sunt relative combinației selectate de utilizator.

 

Avvertenza Pentru a lua în considerare sarcinile inserate sau sistemele de ancorare în faza de analiză este necesar că factorul de combinație A să fie diferit de 0!

 

Vezi și Calcul deplasari.

 

 


©  GeoStru