Date geometrice si sarcini

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Date geometrice si sarcini

 

Comanda deschide o fereastra în care sunt vizualizate panourile de introducere a datelor pentru definirea geometriei zidului și a condițiilor de încărcare pe rambleu și pe zid. Fiecare panou este vizibil în partea dreapta a zonei de lucru.

 

Geometrie zid

Geometria zidului se definește în funcție de element, mai exact se atribuie datele geometrice, respectiv ale elevației, ale fundației, ale pintenului și consolei. Mai mult, este posibilă modelarea în trepte cu baze și înălțimi diferite a laturii amonte a zidului. În cadrul aceleiași ferestre de dialog este posibilă asignarea betonului de egalizare: prezenta să este vizibila numai în cazul zidurilor fără piloți și se ia în considerare numai în cazul verificării stării limita de alunecare.

Se poate de asemenea indica deplasarea la capătul zidului și selecta opțiunea "Talpa continua" pentru a seta factorul de corecție a formei fundației egal cu 1.

 

 

CARICHI_1_RO

Meniu pentru definirea geometriei zidului

 

LightVezi și ziduri cu contraforti

 

Sarcini

În cazul zidurilor de susținere sunt prevăzute două tipologii de sarcini: sarcini/încărcări distribuite pe rambleu/terasament; sarcini concentrate pe zid. Asignarea încărcărilor/sarcinilor în programul MDC se poate realiza selecționând butoanele aferente din bara de instrumente sau din meniul Date geometrice și sarcini. Pentru sarcinile distribuite asignarea se efectuează luând că origine a sistemului de referință capătul zidului (muchia amonte), așadar poziția lor este determinată în funcție de distanța față de acest punct (abscisa inițială). Pentru sarcinile concentrate originea sistemului de referință se afla la nivelul vârfului inferior a fundație în aval: fiecare sarcina este individualizata prin coordonatele X și Y ale acestui sistem de referință.

 

Sarcini distribuite

Pentru acestea, extensia este determinată de abscisa inițială și finala iar valoarea lor poate fi constantă sau variabilă. Adâncimea sarcinii subliniază poziția să  față de capătul elevației.

Este posibilă introducerea mai multor sarcini care, în faza de execuție a calculului, pot fi combinate în funcție de diverși factori de combinație. Programul evaluează efectul suprasarcinilor asupra împingerii active doar daca acestea sunt localizate în cadrul penei de cedare.Orice sarcină inserată pe terasament este distribuită automat pe toată pana de rupere, mai exact, calculată rezultantă, aceasta este transformată într-o sarcina distribuită extinsă cât dimensiunea penei. Se pot alege sarcini uniforme, fășii de sarcina sau sarcini trapezoidale.

 

CARICHI_2_RO

 Meniu pentru asignarea sarcinilor distribuite pe terasament  

 

Sarcini concentrate

Sunt sarcinile care acționează asupra zidului și sunt determinate în funcție de următoarea convenție:

 

Forțe orizontale (Fx) pozitive daca sunt îndreptate de la dreapta înspre stânga;

Forțe verticale (Fy) pozitive daca sunt îndreptate de sus în jos;

Momente (Mz) pozitive daca sunt în sensul invers al acelor de ceasornic.

 

Este posibilă introducerea mai multor sarcini concentrate care, în faza de realizare a calculului, pot fi combinate în funcție de diverși factori de combinație.

 

CARICHI_3_RO

 

Meniu pentru asignarea sarcinilor concentrare

 


©  GeoStru