Contraforti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice >

Contraforti

 

Calculul Zidurilor cu contraforti

Cazul zidurilor cu contraforti solicită inserarea datelor geometrice, adică grosimea și interaxa longitudinală. Contrafortul poate fi poziționat în interior (înspre teren) sau în exterior.

Înălțimea contrafortului este luată egală cu înălțimea zidului, în timp ce baza este considerată egală cu lungimea fundației amonte, pentru contraforți interni, sau a fundației aval pentru contraforți externi.

Calculul împingerii pe zid este independentă de prezența elementului suplimentar și este calculată cu aceeași procedură relativă zidului cu elevație.

Prezența contrafortului are efect, cu forță greutate, atât la nivel de solicitare pe elevație cât și în verificările globale la răsturnare, sarcină limită și alunecare.

Forță greutate a contrafortului este luată în considerare în rezultanta Fy a solicitărilor pe zid, că forță externă, dar nu apare în condițiile de sarcină din meniul Calcul: acest lucru înseamnă că nu i se poate atribui un factor de combinație diferit de cel unitar.

 

Verificarea secțiunii din b.a. și calculul armăturii

Pentru fiecare secțiune de calcul de-a lungul zidului programul ia în considerare secțiunea de verificare în T că o secțiune dreptunghiulară echivalentă cu momentul de inerție baricentru.

 

 

contraforti

 

 

Deci secțiunea în T cu dimensiune B egală cu interaxa contrafortilor este tratată că o secțiune derptunghiulara echivalentă cu lățimea de 1 m și înălțime Hequ astfel încât momentul de inerție baricentru ale secțiunilor să fie egal.

 

Folosind această ipoteză sunt proiectate și verificate secțiunile dreptunghiulare echivalente.

 

 


©  GeoStru