Stabilitate globala

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Stabilitate globala

 

 

Realizează verificarea stabilității globale cu ajutorul metodelor clasice ale Echilibrului Limită și cu metoda DEM. Verificarea poate fi efectuată fie pentru suprafețe circulare fie pentru suprafețe de formă generică.

Programul propune o rețea de centri pentru analiză, dar utilizatorul o poate modifica sau deplasa.

 

Comanda pune în execuție programul pentru efectuarea analizei de stabilitate globală.

 

STABILITA_GLOBALE_2_RO

Meniu pentru procedura de inițiere a analizei stabilității globale

 

Cu un click pe butonul "Calcul" vă fi pus în execuție modulul Slope/MDC.

 

Verificarea este realizată pentru combinația de sarcini selectată. Transferul datelor în modulul de stabilitate globală este automat, deci vă sugerăm să verificați datele de input.

 

Din meniul "Calcul" se poate selecta metoda de utilizat pentru analiza de stabilitate globală și se poate începe calculul folosind comanda "Execuție analiză".

 

stabilitate globala2

Comanda pentru startul analizei

 

 

În fereastra Rezumat calcul este afișată valoarea minima a factorului de siguranță ce trebuie comparat cu gradul de siguranță considerat acceptabil.

 

 

STABILITA_GLOBALE_RO

Analiza stabilității globale

 

Raportul privind stabilitatea globală se listează din acest modul folosind meniul  OUTPUT - OUTPUT în format DOC, PDF....

 

N.B. Pentru mai multe informații privind analiza stabilității globale consultați și manualul programului Slope.

 

 

 


©  GeoStru