Stabilitatea globala

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice >

Stabilitatea globala

 

Stabilitatea globală determină gradul de siguranță al complexului zid-rambleu în ceea ce privește alunecările de-a lungul suprafețelor potențiale de ruptură.

Factorul de siguranță poate fi exprimat după de metoda obișnuită a fășiilor după cum urmează:

 

 

 

 unde:

 W = greutatea caracteristică a fășiei;

 Q =  sarcina distribuită;

 F =  sarcina concentrată;

 KsW = forța de inerție;

 Ks = coeficient de intensitate seismică;

 l  = lungimea caracteristică a bazei fășiei;

 α = unghi între baza fășiei și planul orizontal;

 c =  coeziunea terenului;

 ϕ=  unghi de rezistență la tăiere al terenului;

 ro = raza suprafața de alunecare generica;

 u =  presiune indusă de pânza freatică;

 Fo = sarcină orizontală introdusă de ancoraj;

 et  =  excentricitatea forței de ancorare în raport cu centrul de rotație;

 es =  excentricitatea forțelor seismice în raport cu centrul de rotație.

 

 

 


©  GeoStru