Arhiva materiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Arhiva materiale

 

La deschiderea programului sau a unui nou calcul este vizualizată arhiva fixa de plecare în care se pot adaugă noi tipuri de beton și oțel sau modifica valorile existente.

Când sunt salvate datele secțiunii calculate este memorată o dată cu acestea și întreagă arhiva modificată.

Nomenclatura folosită pentru definirea rezistenței betonului este modificată de program în momentul în care utilizatorul alege sistemul S.I. (internațional) sau M.K.S. (tehnic), din meniul Preferințe sau din setările inițiale în Creare ghidată.

 

ARCHIVIO_MATERIALI

Meniu pentru gestiunea materialelor

 

 

Beton

Clasa beton: Denumirea clasei de rezistență a conglomeratului printr-o definiție alfanumerica de maxim 10 caractere.

fck, cub : Rezistența caracteristică la compresiune determinată pe cuburi de conglomerat.

Ec : Modul de elasticitate.

fck : Rezistența cilindrica caracteristică la compresiune, fck = 0,83 Rck

fcd: Rezistența de calcul la compresiune, fcd = αcc fck / 1,5 unde αcc =0,85 = coef. reductiv al rezistentelor de lunga durata si 1,5 este coef. de siguranță parțial al betonului.

fctd: Rezistența de calcul/proiectare la tracțiune, fctd = 0,7 fctm / 1,5.

fctm: Rezistența medie la tracțiune, fctm = 3 (fck/10)2/3 pentru clase  ≤ C 50/60, fctm = 21,2 ln[1+ (fcm/100)] pentru clase > C 50/60.

Poisson: Coeficient de contracție transversala (Poisson) variabil intre 0 si 0,2.

AlfaT: Coeficient de dilatație termică [1/°C].

G.S.: Greutate specifica a betonului armat.

 

Tip oțel

Tip oțel: Denumire tip oțel printr-o definiție liberă alfanumerică de maxim 10 caractere.

Es: Modul de elasticitate instantaneu.

fyk: Rezistența caracteristică la întindere nominală.

fyd: Rezistența la întindere de calcul = fyk / 1,15 [1,15 = coeficient de siguranța parțial].

ftk: Rezistența caracteristică la ruptura, nominală.

ftd: Rezistența la ruptura, de calcul. Este rezistența dedusă de coeficientul 1.15 în corespondență cu deformarea unitară la ruptura de calcul egala cu 90% din deformarea la ruptura caracteristică.

ep_tk: Deformarea unitară εuk la ruptura în diagrama idealizata a oțelului egala cu 0.01.

epd_ult: Deformarea ultimă de calcul egala cu εud = 0.9 εuk.

β1,*β2 (init.): coef. de aderența oțel beton la prima aplicare a sarcinii. Este utilizat de program în verificarea deschiderii fisurilor în combinațiile rare de exercițiu (SLE)

β1,*β2 (final): coef. de aderența oțel beton pentru sarcini de lunga durata. Este utilizat de program la verificarea deschiderii fisurilor in combinații frecvente si cvasi-permanente de exercițiu (SLE).

 

 

Parametri stări limită de exercițiu (Deschidere fisuri - Tensiuni normale)

Desch. fis.: în această coloana sunt afișate valorile limită ale deschiderii fisurilor conform stării limită a condițiilor ambientale fixate (acestea din urma sunt indicate în fereastra Date Generale).

S.cls [aliq. fck]: tensiunea limită a betonului în exercițiu exprimată ca parte din tensiunea caracteristică de ruptura a betonului.

S.fe [aliq. fyk]: tensiunea limită a oțelului în exercițiu exprimată ca parte din tensiunea caracteristică de ruptura a oțelului.

 

ATENTIE: defaul parametrii au asignate valorile prevazute de NTC dar acestea pot fi modificate de către utilizator direct de la tastatura!

 

 

 


©  GeoStru