Acțiuni

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

Acțiuni

Definiția acțiunilor trebuie luată din standardul EN 1990:2002. Când se justifică, valorile acțiunilor trebuie luate din standardul EN 1991.

 

Valorile acțiunilor geotehnice de utilizat trebuie alese. Acestea se determină înainte de a se face calculul, dar pot fi modificate pe parcursul calculului.

 

NOTĂ - Valorile acțiunilor geotehnice pot varia în cursul calculelor. În asemenea cazuri, pentru a se putea începe calculul acestea se introduc, într-o prima aproximare, cu o valoare preliminară cunoscută.

 

Orice interacțiune teren-structură trebuie luată în considerare atunci când se determină acțiunile care se adoptă pentru proiectare.

 

În proiectarea geotehnică, este necesară includerea ca acțiuni a următoarelor forțe, presiuni sau deplasări:

 

greutățile pământurilor, rocilor și apei;

eforturile din teren;

presiunea pământului și presiunile apei subterane;

presiunea apei libere, inclusiv presiunile valurilor;

presiunea apei din pori;

forțe hidrodinamice;

încărcări permanente și încărcări transmise de construcții;

suprasarcini;

forțe de amarare;

descărcarea sau excavarea terenului;

încărcările din trafic;

mișcări cauzate de exploatări miniere sau de alte activități legate de cavități subterane sau de săparea tunelurilor;

ridicarea și contracția produse de vegetație, climă sau variații de umiditate;

mișcări datorate curgerii sau alunecării sau tasării masivelor de pământ ;

mișcări datorate degradării, dispersiei, auto-compactării și dizolvării;

mișcări datorate accelerațiilor produse de cutremure, explozii, vibrații și încărcări dinamice;

efectele produse de temperatură, inclusiv acțiunea înghețului;

încărcarea din gheață;

eforturi de precomprimare în ancoraje sau șpraițuri;

frecarea negativă;

 

Trebuie să se țină seama de posibilitatea că anumite acțiuni variabile să acționeze atât împreuna cât și separat.

 

Trebuie luată în considerare durata acțiunilor pentru a ține seama de efectele timpului asupra proprietăților pământului, în special asupra caracteristicilor de drenare și compresibilitate ale pământurilor cu particule fine.

 

Trebuie identificate acțiunile care se aplică repetat și acțiunile de intensitate variabilă pentru a le avea în vedere în legătură cu mișcările continue, eu lichefierea pământurilor, cu modificarea rigidității și rezistenței pământurilor.

 

Trebuie identificate spre a li se da o atenție specială, acțiunile care produc un răspuns dinamic în structură și în teren.

 

Trebuie identificate acțiunile în care forțele datorate pământului și apei libere sunt predominante, spre a li se acorda o atenție specială în legătură cu deformațiile, fisurarea, variațiile permeabilității și eroziunea.

 

NOTĂ - Acțiunile permanente nefavorabile (sau destabilizatoare) și favorabile (sau stabilizatoare) pot în anumite situații să se considere ca provenind dintr-o sursă unică. Dacă se consideră astfel, poate fi aplicat un singur coeficient parțial asupra sumei acestor acțiuni sau asupra sumei efectelor acestora.

 

 


©  GeoStru