Proprietățile pământurilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

Proprietățile pământurilor

Proprietățile maselor de pământ și de roca, cuantificate drept parametri geotehnici pentru calculele de proiectare, trebuie obținute pe baza rezultatelor încercărilor (fie pe cale directă fie prin corelare), pe cale teoretică, pe cale empirică sau pe baza altor date pertinente.

 

Valorile obținute pe baza rezultatelor încercărilor și a altor date trebuie interpretate de o manieră adecvată stării limită considerate.

 

Trebuie să se țină cont de diferențele posibile între proprietățile terenului și parametrii geotehnici obținuți pe baza rezultatelor încercărilor și cele care guvernează comportarea structurii geotehnice.

 

Diferențele la care se face referire la 2.4.3(3)P, se pot datora factorilor următori:

-mulți parametri geotehnici nu sunt veritabile constante, ci depind de nivelul de eforturi și de modul de deformare;

-unele particularități structurale ale pământurilor și rocilor (de exemplu fisurile, structurile laminare, prezența unor particule mari) pot juca un rol diferit în încercare și în structura geotehnică;

-efectele de timp;

-efectul de slăbire indus de acțiunile dinamice;

-efectul de slăbire al apei de infiltrație asupra rezistenței pământului sau a rocii;

-caracterul casant sau ductil al pământului sau rocii supuse încercării;

-metoda de execuție a structurii geotehnice;

-influența metodei de execuție asupra pământurilor în umplutură sau pământurilor îmbunătățite;

-efectul activităților de construcție asupra proprietăților terenului.

 

Atunci când se stabilesc valorile parametrilor geotehnici, este indicat să fie avute în vedere aspectele următoare:

-informații publicate și recunoscute privind utilizarea fiecărui tip de încercare în condițiile respective de teren;

-valoarea fiecărui parametru geotehnic în comparație cu datele pertinente publicate și cu experiența locală și generală;

-variația parametrilor geotehnici cu relevanță pentru proiectare;

-rezultatele oricărei încercări pe teren la scară naturală și măsurărilor întreprinse asupra construcțiilor din vecinătate;

-orice corelare între rezultatele a cel puțin două tipuri de încercări;

-orice deteriorare importantă a proprietăților terenului care s-ar putea produce pe durata de viață a structurii.

 

Trebuie aplicați coeficienți de calibrare, ori de cate ori este necesar, pentru convertirea rezultatelor încercărilor pe teren și în laborator executate conform standardului EN 1997-2 în valori care să reprezinte pentru starea limită considerată comportarea pământurilor și rocilor din teren, sau pentru a ține seama de corelațiile folosite spre a se obține valorile derivate din rezultatele încercărilor.

 

 


©  GeoStru