Materiale si armaturi zid

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Materiale si armaturi zid

 

Cu aceasta comanda se realizeaza asignarea materialelor zidului si pilotilor, precum si alegerea parametrilor de verificre a sectiunilor din beton armat.

MATERIALI_1

Meniu pentru asignarea optiunilorreferitoare la armaturi

 

Parametri de verificare a sectiunilor din b.a.

 

Raport intre cantitatea de armatura intinsa respectiv comprimata

In fiecare sectiune, raportul intre armatura  intinsa si cea comprimata este mentinut egal cu valoarea desemnata de utilizator.

 

Armatura de repartitie

Cantitatea de distributie a armaturilor este calculata in cantitate egala cu procentul exprimat de catre utilizator pentru armatura intinsa a sectiunii celei mai armate.

 

 

MATERIALI_2

Meniu pentru asignarea optiunilor referitoare la armatura zidului

Zid

 

Caracteristici materiale

Pentru ciment se cere rezistenta mecanica caracteristica Rck si greutatea specifica.

Pentru barele de armatura valorile cerute sunt: rezistenta la curgere (Fyk), tensiunea de intindere maxima, modulul de elasticitate, coeficeintul de omogenitate si valoarea stratului de acoperire.

 

Armaturi din elevatie - Armaturi de fundatie - Armaturi pinten - Armatura de repartitie

Pentru fiecare dintre aceste elemente se pot specifica diferite diametre ale barelor de armatura,  numarul minim sau maxim de bare.

Pe baza acestor parametrii programul realizeaza verificari la diferite cote, plecand de la numarul minim de bare si pana la cel maxim.

Daca aceste verificari esueaza, diametrul este crescut pana cand verificarile reusesc.

 

Beton de acoperire

Indicati grosimea stratului de beton de acoperire pentru fiecare element structural.

 

Inadirea barelor la capete

Acolo unde barele de armatura ancorate in fundatie nu depasesc intreaga inaltime a elevatiei sunt prevazute bare suplimentare dispuse pe intreaga inaltime si inadite cu cele existente (originale).

Utilizatorului i se cere sa specifice lungimea de ancorare a barelor originale prelungite deasupra fundatiei.

 

 

MATERIALI_3_RO

Meniu pentru asignarea optiunilor referitoare la armatura pilotului

Piloti

 

Caracteristici materiale

Pentru beton se cere rezistenta mecanica caracteristica  Rck si greutatea specifica.

Pentru barele de armatura valorile cerute sunt: rezistenta la curgere (Fyk), tensiunea de intindere maxima, modulul de elasticitate, coeficeintul de omogenitate si valoarea stratului de acoperire.

 

Armaturi longitudinale - Bare de inadire - Armatura tubulara

Pentru barele de armatura valorile cerute sunt:

rezistenta la curgere (Fyk), tensiunea de intindere maxima, modulul de elasticitate, coeficeintul de omogenitate si valoarea stratului de acoperire.

Pentru verificarile sectiunilor pilotului se cer cantitatea minima de otel de folosit si, daca se armeaza pilotul cu bare longitudinale si bare de inadire, dimensiunile diametrului.

Pentru armatura tubulara se cer diametrul intern si extern pe care utilizatorul le poate alege dintr-o baza de date in care se gasesc cele mai des folosite valori.

 

Beton de acoperire

Indicati grosimea stratului de beton de acoperire.

 

 

 

 

 


©  GeoStru