Sarcina limita a fundatiilor de suprafata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice >

Sarcina limita a fundatiilor de suprafata

 

LightObservație

 

Vesic 1973

Pentru că fundația unui zid să poată rezistă sarcinii de proiect în siguranță în ceea ce privește ruptura generala trebuie să fie satisfăcută următoarea inegalitate:

 

 

unde:

Vd este sarcina de proiectare, normală la baza fundației, ce cuprinde și greutatea zidului;

Rd este sarcina limită de proiectare a fundației față de sarcinile normale, ținând cont și de efectul sarcinilor înclinate sau excentrice.

 

În calculul analitic al sarcinii limită de proiectare Rd trebuie luate în considerare situațiile pe termen scurt și lung pentru terenurile cu granulație mică.

 

Sarcina limita de proiectare în condiții nedrenate se calculează că:

 

unde:

aria fundației efectivă de proiectare, înțeleasă, în cazul sarcinii excentrice, că arie redusă în centrul căreia este explicată rezultanta sarcinii:

cu coeziunea nedrenata;

q presiunea litostatica totală pe planul de fundare;

sc factor de formă;

 

 

pentru fundații dreptunghiulare;

 

 

pentru fundații pătrate sau circulare;

 

 

factor de corecție pentru înclinația sarcinii datorată unei sarcini H.

 

Pentru condiții drenate sarcina limită de proiectare este calculată ca:

 

 

unde:

 

 

Factori de forma:

 

pentru formă dreptunghiulara;

 

pentru formă pătrata sau circulara;

 

pentru forma dreptunghiulară;

 

pentru forma pătrată sau circulară;

 

pentru forma dreptunghiulară, pătrată sau circulara.

 

 

 

Factori inclinție rezultanta:

 

 

 

 

Pe lăngă factorii de corecție de mai sus sunt luați în considerare și cei complementari adâncimii planului de fundare și inclinației planului de fundare și a planului terenului (Hansen).

 

 


©  GeoStru